Menu

Konkurs dla gimnazjalistów FOTO – GRAFICZNY „I love SZAFER”

Regulamin konkursu

dla gimnazjalistów

FOTO – GRAFICZNEGO

I love SZAFER”

 

1.Cele konkursu

1.1.Stworzenie możliwości wyrażania
swoich pasji i artystycznych zainteresowań

związanych z fotografią.

1.2.Rozwijanie wrażliwości artystycznej.

1.3.Popularyzacja logo szkoły
I ♥ SZAFER – Zespołu Szkół im. Władysława Szafera

w Złotym Potoku .

2. Praca konkursowa

2.1 Tematem pracy konkursowej
jest hasło I LOVE SZAFER lub I ♥ SZAFER.

2.2 Hasło konkursowe może być
zaprezentowane w dowolnej technice graficznej i

Fotograficznej w ciekawy i kreatywny
sposób.

2.3 Praca konkursowa wykonana
lub zapisana w formacie JPG –
rozmiar nie większy niż 5 MB.

2.4 Każdy z uczestników może nadesłać
maksymalnie dwa zdjęcia.

2.5 Prace konkursowe – zdjęcia
w formacie JPG – należy przesyłać tylko i wyłącznie drogą elektroniczną poprzez
stronę konkursową Szafera na Facebooku.

Adres FB: I LOVE SZAFER. KONKURS
FOTO-GRAFICZNY

2.6 Zdjęcie konkursowe powinno
być opatrzone w komentarzu danymi:

(imię i nazwisko, gimnazjum, klasa)

2.7 Nie należy przysyłać wywołanych
fotografii.

3. Uczestnicy

3.1 Konkurs skierowany jest do uczniów klas 1-3 gimnazjum..

4.Terminy:

Ramy czasowe konkursu:

 • 6 marca – 10 kwietnia 2017 – przyjmowanie prac
  konkursowych.

 • Do 26 kwietnia – ogłoszenie wyników konkursu.

 • Uroczyste wręczenie nagród odbędzie się 26 kwietnia
  w Zespole Szkół im. Władysława Szafera w Złotym Potoku ul. Kościuszki 7 podczas
  Dnia Otwartego Szkoły.

5.Nagrody

5.1 Oceny prac i wyłonienia zwycięzców dokona Jury
powołane przez Organizatora.

5.2 Organizator konkursu zastrzega
sobie prawo do nierozstrzygnięcia konkursu

w przypadku zbyt małej ilości
zdjęć konkursowych.

5.3 Organizator przewiduje następujące nagrody:

I MIEJSCE – Bon podarunkowy na profesjonalną
sesję zdjęciową w kategorii „Portret”

II MIEJSCE – gadżety fotograficzne

NAGRODA PUBLICZNOŚCI – nagroda specjalna przyznana
przez społeczność facebookową.

Uwagi końcowe

 • Prace konkursowe pozostają własnością organizatora

 • Nadesłanie autorskich prac równoznaczne jest z
  uznaniem regulaminu oraz udzieleniem prawa do nieodpłatnego wykorzystania prac
  w następujących polach eksploatacji: druku w dowolnej liczbie publikacji i w
  dowolnym nakładzie, używania ich w Internecie oraz w innych formach utrwaleń,
  nadających się do rozpowszechniania w ramach promocji Zespołu Szkół w Złotym
  Potoku.

 • Udział
  w konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem przez osoby uczestniczące zgody na
  przetwarzanie przez Organizatora ich danych osobowych na potrzeby konkursu oraz
  w celach marketingowych Organizatora (ustawa o ochronie danych osobowych z dn.
  29.08 1997 r., Dz. U. nr 133, poz. 833 z późn. zm.).

 • Jury może przyznać dodatkowo
  wyróżnienia i nagrody niespodzianki.

 • Nagrody mogą ulec zmianie.

 • Dodatkowe pytania dotyczące konkursu proszę kierować
  na adres mailowy organizatora: nawrocka.m@interia.pl

 • Postanowienia Jury są nieodwołalne.

Zapraszamy do konkursu. Liczymy
na WASZĄ kreatywność i pomysłowość

J