Menu

Fotorelacja z przebiegu kursów w projekcie

 

Co sądzisz o odbywających się kursach EFS odbywających się w szkole?

View Results

Loading ... Loading ...

 

 

Złoty Potok, 10.03.2017 r. INFORMACJA W Zespole Szkół im. Władysława
Szafera w Złotym Potoku w ramach realizowanego projektu pt. ,,Nowa jakość
kształcenia zawodowego w Zespole Szkół im. Władysława Szafera w Złotym Potoku”
(nr projektu: WND-RPSL.1102.02-24-0441/16)
w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Śląskiego współfinansowany z Europejskiego Funduszu
Społecznego, Oś priorytetowa XI, Wzmocnienie potencjału edukacyjnego,
Działanie 11.2 Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego dla potrzeb lokalnego
rynku pracy – kształcenie zawodowe uczniów,
Poddziałanie 11.2.2 Wsparcie
szkolnictwa zawodowego – RIT.

realizowane są zgodnie z harmonogramem zajęcia dodatkowe specjalistyczne
przygotowujące do egzaminów zawodowych ale również od dnia 13 lutego 2017 r.
prowadzone są kursy zawodowe zarówno dla nauczycieli jak i uczniów.

  W dniach 27.02.2017 r. do 9.03.2017 r. przeprowadzono kursy
zawodowe:

Kursy dla uczniów:

1. Kuchnia molekularna  gr. I

2) Fotografia kulinarna gr. I

3)  Carving  I stopień

4) Obsługa kas fiskalnych gr. I

5. Tworzenie aplikacji internetowych

Kursy dla nauczycieli:

1. Tworzenie aplikacji internetowych

2) Desery w nowoczesnym wydaniu

3) Obsługa MS Power Point

4) Fotografia kulinarna