Menu

Najnowocześniejsza pracownia żywienia w Zespole Szkół w Złotym Potoku !!!

Od 1 września 2017 r. najnowocześniejsza pracownia żywienia

w Zespole Szkół w Złotym Potoku !!!

W Zespole Szkół im. Władysława Szafera w Złotym Potoku realizowany jest projekt pt. ,,Nowoczesna baza dydaktyczna-miarą sukcesu zawodowego-modernizacja bazy dydaktycznej kształcenia zawodowego w Zespole Szkół im. Władysława Szafera w Złotym Potoku” (nr projektu: WND-RPSL.12.02.02-24-03C2/16) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Oś priorytetowa XII, Infrastruktura edukacyjna, Działanie 12.2 Infrastruktura kształcenia zawodowego, Poddziałanie 12.2.2 Infrastruktura kształcenia zawodowego – RIT.

Przedmiotem projektu jest adaptacja pomieszczeń na II piętrze w szkole na pracownię do nauki zawodu: technik żywienia i usług gastronomicznych w tym na pracownię:

  • technologii gastronomicznej (w miejsce pracowni chemii- 6 stanowisk roboczych, każde wyposażone w zlew, stoły robocze i trzon kuchenny)

  • planowania i produkcji gastronomicznej, (w miejsce obecnej pracowni komputerowej zawodowej – 15 stanowisk komputerowych z komputerami stacjonarnymi z dostępem do internetu)

  • obsługi gości (połączenie obecnej pracowni obsługi i j. niemieckiego-powstanie jedna duża sala z dwoma stanowiskami barowymi )

  • szatni dla młodzieży (wydzielona z części korytarza)

oraz doposażenie w nowoczesny sprzęt (np.: piec konwekcyjno – parowy) i materiały dydaktyczne i dostosowanie tych pomieszczeń do osób niepełnosprawnych.

W pomieszczeniach adoptowanych zaplanowano: wymianę oświetlenia, rozprowadzenie instalacji elektrycznej, rozprowadzenie instalacji wodno – kanalizacyjnej w ścianach i podłodze, wykonanie okładzin z płytek ceramicznych, malowanie ścian i sufitów, montaż instalacji wentylacyjnej, montaż zabudów i szaf, wyposażenia kuchennego, montaż systemów multimedialnych, osprzętu elektrycznego.

Zaplanowano dodatkowo zakup wyposażenia niezbędnego do prowadzenia szkolenia i egzaminów zawodowych: kuchnie indukcyjne, lodówki, zmywarkę do naczyń, robot kuchenny wieloczynnościowy, witrynę chłodniczą, ekspres ciśnieniowy do kawy, programy komputerowe wspomagające wykonywanie zadań produkcyjnych oraz inny drobny sprzęt poniżej 3 500,00 zł

Wartość projektu – 1 322 442,27 zł ( w tym doposażenie pracowni w nowoczesny sprzęt-

320 128,41 zł)

Dofinansowanie z Unii Europejskiej – 830 716,78 zł

Czas realizacji projektu: 04.02.2016 r. – 31.08.2017 r.