Menu

Wyposażenie stanowisk egzaminacyjnych 2017 r. A.26. Sprzedaż produktów i usług reklamowych

Wyposażenie stanowisk egzaminacyjnych 2017 r.

A.26. Sprzedaż produktów i usług reklamowych

Tabela 1. Powiązanie kwalifikacji z zawodami.

Oznaczenie kwalifikacji

Nazwa kwalifikacji

Symbol cyfrowy zawodu

Nazwa zawodu

A.26.

Sprzedaż produktów i usług reklamowych

333906

Technik organizacji reklamy

Opis wyposażenia ośrodka egzaminacyjnego

  1. Miejsce egzaminowania wyposażone w jednoosobowe stanowiska egzaminacyjne zapewniające samodzielne wykonanie zadania egzaminacyjnego, spełniające wymagania wynikające z  przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej oraz ochrony środowiska.

Tabela 2. Wyposażenie miejsca egzaminowania

Lp.

Wyposażenie dodatkowe i uzupełniające

Jednostka miary

Liczba

 

Stolik i krzesła dla zespołu nadzorującego

szt.

w zależności od składu zespołu

 

Stolik i krzesło dla obserwatora

szt.

1

 

Tablica szkolna/plansza do zapisania czasu rozpoczęcia i zakończenia pracy zdających (kreda lub pisak)

szt.

1

 

Zegar

szt.

1

 

Apteczka

szt.

1

 

Kosz na odpadki

szt.

1

 

Długopis (zapasowy dla zdających)

szt.

wg potrzeb

 

Identyfikator dla zdającego

(oznaczony numerem stanowiska)

szt.

= liczbie zdających na zmianie

 

Identyfikator dla zespołu nadzorującego

(oznaczony wyłącznie napisem: PRZEWODNICZĄCY ZESPOŁU NADZORUJĄCEGO lub CZŁONEK ZESPOŁU NADZORUJĄCEGO)

szt.

dla każdej osoby

 

Identyfikator dla obserwatora

(oznaczony wyłącznie napisem: OBSERWATOR)

szt.

1

 

Identyfikator dla asystenta technicznego

(oznaczony wyłącznie napisem: ASYSTENT)

szt.

1

  1. Opis stanowiska egzaminacyjnego.

W skład stanowiska egzaminacyjnego wchodzi:

  • indywidualne stanowisko do pisania – stolik i krzesło;

  • indywidualne stanowisko wyposażone w komputer z zainstalowanym systemem operacyjnym, pakietem oprogramowania biurowego (w tym edytor tekstu, arkusz kalkulacyjny i program do tworzenia prezentacji) oraz program do odczytywania dokumentów w formacie PDF.

Komputery powinny pracować jako jednostki indywidualne, bez dostępu do Internetu, z dostępem do drukarki i skanera. Jeżeli drukowanie będzie odbywać się na odrębnym stanowisku, należy wyposażyć ośrodek egzaminacyjny w pamięć USB.

  • wspólne stanowisko/stanowiska dla kilku zdających wyposażone w drukarkę kolorową, pamięć USB oraz skaner.

Wymagany jest jeden komputer z zainstalowanym programem do nagrywania płyt CD/DVD, z nagrywarką płyt CD/DVD.

Tabela 3. Wyposażenie stanowiska egzaminacyjnego dla 1 zdającego.

Lp.

Nazwa

Istotne funkcje- parametry
techniczno-eksploatacyjne/uwagi

Jednostka miary

Liczba

  narzędzia, sprzęt

1

Komputer Komputer z zainstalowanym programem Windows i pakietem oprogramowania biurowego (w tym edytor tekstu z możliwością tworzenia dokumentów w formacie PDF, arkusz kalkulacyjny i program do tworzenia prezentacji) oraz program do odczytywania dokumentów w formacie PDF

szt.

1

2

Kalkulator prosty

szt.

1

Tabela 4. Wyposażenie stanowiska wspólnego dla kilku zdających.

Lp.

Nazwa

Istotne funkcje- parametry
techniczno-eksploatacyjne/uwagi/przykład

Na ilu zdających

urządzenia, aparaty, elektronarzędzia

1

Dodatkowe stanowisko komputerowe

do drukowania dokumentacji opracowanej przez zdających – 1 szt.

Na salę egzaminacyjną

2

Stanowisko techniczne do nagrywania rezultatów prac zdających

komputer z nagrywarką (CD/DVD)

3

Drukarka kolorowa

1 szt.

4

Pamięć USB

1 szt.

5

Skaner

1 szt.

6

Papier do drukarki kolorowej

X = liczba kartek zależna od sytuacji zadaniowej