Menu

HARMONOGRAM KKZ R.22 2017/2018

HARMONOGRAM KKZ R.22 2017/2018

 

16

IX

23

IX

24

IX

30

IX

1

X

21

X

22

X

28

X

29

X

18

XI

19

XI

25

XI

26

XI

9

XII

10

XII

16

XII

17

XII

13

I

14

I

20

I

21

I

  1. PAK(50h)
 

 

3

 

3

 

3

     

3

 

3

 

3

     

3

 

3

  1. DGWAK(20h)
 

 

2

     

2

     

2

     

2

     

2

   
  1. PRDKT(20h)
 

 

2

         

2

     

2

     

2

     

2

  1. JOWAK(20h)
 

     

2

 

2

         

2

     

2

       
  1. ERO(85h)
 

 

4

 

5

 

4

     

5

 

4

 

5

 

5

 

4

 

5

  1. OMAK(70h)
 

3

 

3

 

3

 

3

 

3

 

3

 

3

 

3

 

3

 

3

 
  1. POAK(134h)

6

5

 

5

 

5

 

5

 

5

 

5

 

5

 

5

 

5

 

5

 
  1. PWOAK(134h)

6

5

 

5

 

5

 

5

8

5

 

5

 

5

 

5

 

5

 

5

 
 

27

I

28

I

17

II

18

II

24

II

25

II

10

III

11

III

24

III

25

III

7

IV

8

IV

21

IV

22

IV

28

IV

29

IV

12

V

13

V

19

V

26

V

27

V

9

VI

10

VI

16

VI

17

VI

1.

 

3

 

3

 

3

 

3

 

3

     

2

 

3

 

3

 

     

3

   

2.

     

2

     

2

     

2

         

2

 

     

2

   

3.

         

2

     

2

     

2

         

 

2

 

2

   

4.

 

2

     

2

     

2

         

2

     

 

2

 

2

   

5.

 

4

 

5

 

4

 

5

 

4

     

5

 

4

 

5

 

 

5

 

2

 

1

6.

3

 

3

 

3

 

3

 

3

 

3

 

3

 

3

 

3

 

3

3

 

3

 

3

1

7.

5

 

5

 

5

 

5

 

5

 

5

8

5

 

5

 

5

 

5

5

 

5

 

5

5

8.

5

 

5

 

5

 

5

 

5

 

5

 

5

 

5

 

5

 

5

5

 

5

 

5

5

PAK – Podstawy Architektury Krajobrazu ERO – Elementy Roślin Ozdobnych

DGWAK – Działalność Gospodarcza w Architekturze Krajobrazu OMAK – Obiekty Małej Architektury Krajobrazu

PRDKT – Przepisy Ruchu Drogowego Kategorii T POAK – Projekty Obiektów Architektury Krajobrazu

JOWAK – Język Obcy w Architekturze Krajobrazu PWOAK – Prace w Obiektach Architektury Krajobrazu