Menu

WYKSZTAŁCENIE TO DOBRO, KTÓREGO NIC NIE JEST W STANIE NAS POZBAWIĆ…

 

 

 

 

 

WYKSZTAŁCENIE TO DOBRO,

KTÓREGO NIC NIE JEST W STANIE NAS POZBAWIĆ…

W piątek 13 października 2017 roku obchodziliśmy w naszej szkole przypadający na

14 października DZIEŃ EDUKACJI NARODOWEJ.


14 października w całej Polsce świętuje się kolejne rocznice ustanowienia Komisji Edukacji Narodowej, która powstała 14 października 1773 roku z inicjatywy króla Polski, Stanisława Augusta Poniatowskiego.

Dzień Nauczyciela powołano na mocy ustawy KARTA PRAW I OBOWIĄZKÓW NAUCZYCIELA 27 kwietnia 1972 roku. Dziesięć lat później, nazwa została zmieniona na Dzień Edukacji Narodowej.

Datę 14 października uznano za święto wszystkich pracowników oświaty. Do dziś używa się zamiennie obu nazw – Dzień Nauczyciela i Dzień Edukacji Narodowej.
W
 Dniu Nauczyciela, uczniowie i ich rodzice wyrażają swoją wdzięczność pedagogom i innym pracownikom szkoły za ich trud i poświęcenie. Niektórzy nauczyciele zostają dodatkowo nagrodzeni odznaczeniami i nagrodami państwowymi.

Z tej właśnie okazji odbyła się w naszej szkole uroczysta akademia, zorganizowana przeddzień Święta o godz. 11.00 w stołówce Internatu Technikum w Złotym Potoku.

Akademię swoją obecnością zaszczycili nauczyciele, pracownicy obsługi i administracji, uczniowie naszej szkoły oraz emerytowani pracownicy.

Uroczyste spotkanie rozpoczęło wystąpienie pana dyrektora, mgra Dariusza Ciuka, który złożył życzenia wszystkim pracownikom szkoły. Następnie życzenia złożyła przewodnicząca Rady Rodziców pani Małgorzata Paul.

Pan dyrektor wręczył dyplom oraz nagrodę pieniężną uczniowi klasy II TŻiUG Mateuszowi Łyszczarzowi, który został wyróżniony w IV edycji Ogólnopolskiego Konkursu „Zwykli ludzie wielkimi bohaterami” w kategorii literackiej za napisanie wiersza o Janie Kilińskim oraz podziękował nauczycielowi, który przygotował ucznia do konkursu- pani Jolancie Walaszczyk.

Następnie zgodnie z przyjętym już od kilku lat zwyczajem w naszej szkole pani Magdalena Nawrocka – Gowin i pan dyrektor Dariusz Ciuk wręczyli uczniom klasy I TŻiUG zapaski Szafera a uczniom klasy I TAK koszulki z logo naszej szkoły.

Część artystyczną przygotowała młodzież klasy I, II i IV pod opieką nauczycieli: pani Julii Żurek i pani Jolanty Walaszczyk. Na scenie zadebiutował Szkolny Kabaret Aktorów Amatorów w skeczu „Wywiadówka” Kabaretu Młodych Panów.

Młodzi artyści pieśnią i słowem uświetnili ten wyjątkowy dzień. Uczniowie docenili i podkreślili swoją  wdzięczność za codzienny trud pracy nauczyciela, jego poświęcenie, czujność i  troskę o dobro wychowanków.

 

Jolanta Walaszczyk