Własności funkcji kwadratowej w postaci kanonicznej – interaktywny aplet Geogebry

Poniższy aplet Geogebry jest przeznaczony do pomocy podczas określania własności funkcji kwadratowej w postaci kanonicznej. 

Przeznaczony jest szczególnie dla uczniów klasy II /zamieszczony jest również w grupie TZ-2016 na Facebook’u/ i maturzystów z klasy IV.

 

Jacek Bryła

nauczyciel matematyki, egzaminator maturalny