Menu

Dzień: 23 czerwca 2018

Akcja Bezpieczne Wakacje 2018!

BEZPIECZNE WAKACJE 2018!     Celem ogólnopolskiej akcji Bezpieczne Wakacje jest zwiększenie poziomu bezpieczeństwa spędzania wolnego czasu przez dzieci, młodzież i dorosłych. Cel zostanie osiągnięty poprzez promowanie bezpiecznych zachowań we współpracy z instytucjami realizującymi funkcje publiczne oraz za pomocą Internetu i innych […]