Menu

Pierwszy stopień alarmowy ALFA na terenie Katowic i województwa śląskiego

Pierwszy stopień alarmowy ALFA na terenie nie tylko Katowic ale i województwa śląskiego oraz miasta Kraków obowiązuje od dzisiaj. To zarządzenie premiera, co oznacza?

To pierwszy i najniższy z czterech stopni ALFA, które przewiduje ustawa o działaniach antyterrorystycznych. Wprowadza się go: „w przypadku uzyskania informacji o możliwości wystąpienia zdarzenia o charakterze terrorystycznym, którego rodzaj i zakres jest trudny do przewidzenia”.

Oczywiście pojawienie się stopnia alarmowego ma związek ze Szczytem Klimatycznym w Katowicach. Będzie obowiązywał do 15 grudnia, czyli do  końca  24. Sesji Konferencji Stron Ramowej Konwencji ONZ w sprawie zmian klimatu (COP 24).

W trakcie ogłoszonego stanu alarmowego mieszkańcy powinni zwracać szczególną uwagę na wszelkie niestandardowe zachowania, pozostawiony bez opieki bagaż lub dziwnie zachowujące się osoby.

Wszelkie niepokojące sytuacje powinny być zgłoszone Policji tel. 112, 997.