Menu

Deklaracja maturalne do 7 lutego!

Maturzyści składają deklaracje maturalne, które stanowią potwierdzenie dokonanych przez nich wyborów związanych z egzaminami maturalnymi – wstępne do 30 września, a ostateczne do 7 lutego roku szkolnego, w którym przystępują do matury

Wstępną deklarację uczeń (słuchacz) lub absolwent składa nie później niż do 30 września, a ostateczną deklarację nie później niż do 7 lutego roku szkolnego, w którym zamierza przystąpić do egzaminu maturalnego. Absolwent, który ukończył szkołę we wcześniejszych latach, może nie składać wstępnej deklaracji.