26 kwietnia 2019 r. odbyła się uroczystość pożegnania absolwentów Technikum w Złotym Potoku.

Ostatni raz z moja klasą…

26 kwietnia 2019 r. odbyła się uroczystość pożegnania absolwentów Technikum w Złotym Potoku.

Dzień ten sprzyjał podsumowaniom, wspomnieniom, refleksjom. Skończył się przecież ważny rozdział w ich życiu.

Uczniowie żegnali się z wychowawcą panią Anną Iłczyk, nauczycielami, którzy przez cztery lata nie szczędzili trudu w wychowanie, zawsze byli blisko ich codziennych problemów. Zegnali młodszych kolegów, szkolne mury, ławki…

W tej szczególnej chwili głos zabrał Dyrektor Zespołu Szkół w Złotym Potoku pan Dariusz Ciuk, który w swym wystąpieniu podkreślił, że wiedza zdobyta w naszej szkole z pewnością zaprocentuje w  ich dorosłym życiu oraz życzył powodzenia  w realizacji wymarzonych planów.

Członek Zarządu Rady Powiatu pan Adam Morzyk, w swym przemówieniu powiedział, aby nie tracić nigdy wiary w siebie, wkroczyć w następny etap życia ze świadomością swych ogromnych możliwości. Wręczył również nagrody trzem najlepszym absolwentom.

W imieniu absolwentów z wielkim wzruszeniem szkołę żegnały Paula Lech i Marlena Koza, które podkreśliły, że w tej szkole nie tylko zdobyły wiedzę potrzebną im do rozpoczęcia pracy zawodowej, podniesienia kwalifikacji, zdania egzaminu dojrzałości ale ubogaciły się duchowo przez otaczającą je serdeczność, życzliwość, zrozumienie.

Uczniowie otrzymali nagrody za szczególne osiągnięcia w nauce oraz za pracę na rzecz klasy , szkoły i internatu.

Po części oficjalnej zgromadzeni obejrzeli przedstawienie przygotowane przez uczniów klasy III TŻiUG pod kierunkiem wychowawcy pani Jolanty Walaszczyk, które mówiło o szkole trochę z przymrużeniem oka. Następnie trzecioklasiści zaprosili do wysłuchania koncertu pożegnalnego dedykowanego nauczycielom.

Uroczystość zakończyła się wspólnym odśpiewaniem piosenki „Ostatni raz z moja klasą” i wręczeniu absolwentom upominków, przygotowanych przez uczniów klasy III.

Po uroczystości pożegnania absolwenci udali się na ostanie spotkanie z wychowawcą.

Jolanta Walaszczyk