Menu

Rajd szkolny

14 września 2019 r. odbył się w naszej szkole rajd.

Celem rajdu było: upowszechnianie form aktywnego wypoczynku i podnoszenie kondycji zdrowotnej oraz sprawności fizycznej, zachęcanie uczniów do podejmowania własnych aktywnych form relaksu i wypoczynku w czasie wolnym od zajęć lekcyjnych, poznawanie najbliższego regionu, jego środowiska przyrodniczego, historii i kultury, tradycji i obyczajów, zabytków, uświadamianie konieczności upowszechniania zasad ochrony środowiska naturalnego oraz integracja zespołów klasowych, wychowawców i nauczycieli.

Grupa uczniów pod opieką nauczycieli wyruszyła spod szkoły o godz. 8.45.

W rolę przewodników wycieczki wcieliły się panie: Beata Wójcik i Jolanta Walaszczyk, które w panoramicznym skrócie przedstawiały historię najważniejszych punktów wycieczki: Pałacu Raczyńskich, Muzeum Regionalnego im. Zygmunta Krasińskiego, Stawu Irydion, Pomnika Kościuszki, Stawu Amerykan.

Dziękujemy księżom tutejszej parafii, a zwłaszcza księdzu proboszczowi za przedstawienie przepięknej historii zabytkowego Kościoła p.w. św. Jana Chrzciciela.

Autorem zdjęć natomiast jest uczeń klasy I TR Olivier Dulko.

Pogoda sprzyjała naszym wojażom. Jednak wszyscy byliśmy zgodni, że rajd trwał za krótko. Co niektórym marzyła się całodniowa wędrówka z plecakiem po szlaku naszej urokliwej Jury Krakowsko-Częstochowskiej. Rajd zakończyliśmy –ciepłym posiłkiem- smaczną „złotopotocką zalewajką”, która jest specjalnością pań kucharek naszego internatu.

Za rok być może powtórzymy tę przygodę i być może wpisze się ona w tradycję naszej szkoły, jak wiele innych wydarzeń.

Jolanta Walaszczyk