Ogólnopolski Test Ortograficzny

29 października 2019 r. 15. uczniów z naszej szkoły wzięło udział w Ogólnopolskim Teście Ortograficznym organizowanym przez Centrum Edukacji Szkolnej w Warszawie.

Test ortograficzny został przeprowadzony dla czterech grup wiekowych: edukacji wczesnoszkolnej, klas IV-VI szkoły podstawowej, klas VII-VIII szkoły podstawowej oraz szkoły średniej.

Test został przeprowadzony w naszej szkołach na podstawie przesłanych gotowych materiałów konkursowych.

Szkolnym koordynatorem konkursu była p. Jolanta Walaszczyk- nauczyciel języka polskiego.

Test składał się z 26 pytań i był testem wielokrotnego wyboru. Do każdego pytania przypisano 4 możliwości odpowiedzi od A do D. Ocenie podlegała każda odpowiedź. Za poprawnie zaznaczoną odpowiedź uczestnik otrzymywał +1 pkt, a za błędnie zaznaczoną -1pkt.

Maksymalna liczba punktów do zdobycia w teście wynosiła 194 punkty.

W Konkursie Ogólnopolskim wzięło udział 242 uczestników z całej Polski, w tym 15 uczniów z naszej szkoły.

Oto ranking wyników naszej młodzieży:

Imię i nazwisko Suma punktów- maks. 194 Miejsce-242 uczestników
Izabella Trojanowska 158 19
Dagmara Ozner 150 23
Natalia Wosik 144 26
Aleksandra Nowakowska 138 29
Olivier Dulko 132 32
Martyna Wilk 130 33
Anna Janik 120 38
Piotr Krzemiński 118 39
Wiktoria Mróz 114 41
Karolina Frączyk 114 41
Małgorzata Kulej 104 46
Patryk Jawor 102 47
Jonasz Jawornik 100 48
Wiktoria Knapik 98 49
Mateusz Makles 94 51

Uczniowie znakomicie poradzili sobie z testem, o czym świadczą zdobyte punkty i miejsca. Należy zaznaczyć, że większość uczestników 4. kategorii była uczniami liceum ogólnokształcącego, w którym liczba godzin języka polskiego jest znacznie wyższa niż w technikum.

Uczniom serdecznie gratuluję!

Wyniki testu udowodniły, że w naszej szkole są uczniowie humaniści!!!

Jolanta Walaszczyk