UROCZYSTOŚĆ WRĘCZENIA STYPENDIUM PREZESA RADY MINISTRÓW

16 grudnia 2019 r. w Zespole Szkół Ekonomicznych w Częstochowie odbyła się uroczystość wręczenia Stypendium Prezesa Rady Ministrów.  Wśród niezwykle uzdolnionych uczniów z terenu Delegatury Kuratorium Oświaty w Częstochowie znalazł się również uczeń Zespołu Szkół im. Władysława Szafera w Złotym Potoku.

Nagrodzony to Jonasz Jawornik uczeń klasy drugiej uczący się  na kierunku technik organizacji reklamy, który uzyskał najwyższą średnią w szkole.

Jonaszowi gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.

Katarzyna Kowacka