Szafer na spektaklu „My dzieci z dworca ZOO”

24 lutego 2020 r. z inicjatywy Starostwa Powiatowego w Częstochowie uczniowie Zespołu Szkół im. Władysława Szafera w Złotym Potoku obejrzeli w Miejskim Domu Kultury w Częstochowie, spektakl „My dzieci z dworca ZOO”, w wykonaniu aktorów z Teatru Kamienica.

Wydarzeniu towarzyszyły Targi Edukacyjne, podczas których uczelnie wyższe, szkoły policealne i językowe- z miasta, regionu oraz innych województw, przedstawiały swoją ofertę kształcenia.

Sztuka „My dzieci z dworca ZOO” została stworzona w oparciu o reportaż Kaia Hermanna i Horsta Riecka. Przedstawia prawdziwą historię 13-letniej narkomanki Christiane F. Spektakl jest opowieścią o uzależnieniu i jego skutkach, rodzinnej tragedii, bezradności, o berlińskiej młodzieży, która w latach 60. i 70. XX wieku popadała w narkomanię i alkoholizm.

Spektakl w bardzo dosadny sposób przedstawił tę jakże ważną problematykę.

Wspaniała gra aktorów, młodzieżowa muzyka i język z pewnością trafiły do serc młodych ludzi.

Jolanta Walaszczyk