Menu

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA
z dnia 13 marca 2020 r.
w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego
§ 11. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.
                                                                                                  Minister Zdrowia: Ł. Szumowski