Menu

materiały do nauki zdalnej dla nauczycieli i uczniów

Informacje Ministerstwa Edukacji Narodowej dotyczące materiałów do nauki zdalnej: KLIKNIJ W TEN LINK

Zachęcamy do zapoznania się z prostymi poradnikami wideo, dzięki którym dowiesz się, jak wykorzystać narzędzia internetowe w pracy zdalnej z uczniami. Są tu zarówno instrukcje, które pozwolą Ci przenieść lekcję na grupę na Facebooku, jak też ocenić pracę swoich uczniów zdalnie. Wszystkie dostępne są nieodpłatnie w serwisie YouTube. 

Filmy zostały przygotowane przez Ministerstwo Cyfryzacji i NASK oraz przez Fundację Orange w ramach projektu Lekcja: Enter.

https://www.gov.pl/web/zdalnelekcje/zdalna-klasa

e-KUFEREK – Zdalne Nauczanie

Opublikowano: 18.03.2020 eKuferek – Zasoby do Edukacji i Pracy Zdalnej   Wdrożenie narzędzi do zdalnego nauczania Instrukcje i opisy narzędzi do zdalnego nauczania, Instrukcje dotyczące Opolskiej eSzkoły, Microsoft OneNote ClassRoom – instrukcje Microsoft Teams – narzędzie do wspólnej pracy – bardzo dobre do (…)

Wdrożenie narzędzi do zdalnego nauczania

Edukacja przedszkolna

Szkoła podstawowa

Materiały dla nauczycieli

Szkoła podstawowa klasy IV-VIII

Szkoła ponadpodstawowa

Wsparcie psychologiczno-pedagogiczne

  • Mądre emocje – trening inteligencji emocjonalnej – webinar WSB

Materiały do wykorzystania w pracy z uczniami: 

Materiały ćwiczeniowe dostosowane do potrzeb edukacyjnych i możliwości psychofizycznych uczniów niepełnosprawnych intelektualnie w stopniu umiarkowanym i znacznym: 

Adaptacje podręczników dla, uczniów mających trudności w uczeniu się i/lub komunikowaniu się w tym niesłyszących, słabosłyszących, z niepełnosprawnością intelektualną, autyzmem i afazją; uczniów niewidomych w systemie Braille’a; uczniów słabowidzących w druku powiększonym. 

Nauczanie zintegrowane, matematyka, podręczniki, piktogramy, wersje multimedialne, poradniki dla nauczyciela, generatory kart pracy: 

Materiały dla nauczycieli pomocne w procesie samokształceniowym: 

Publikacje, materiały, poradniki, przykłady dobrych praktyk 

Kącik dla rodziców: 

Prawo oświatowe w praktyce

Inne

  • informacje dla nauczycieli, uczniów, rodziców o kształceniu na odległość w szkole, z uwzględnieniem higieny pracy uczniów i nauczycieli oraz zasad bezpieczeństwa w sieci;

Informacje dla rodziców

Jak zorganizować dzieciom warunki do nauki w domu, jak motywować i wspierać dzieci do systematycznego uczenia się poza szkołą, jak zadbać o bezpieczeństwo w sieci