Menu

e-KUFEREK – Zdalne Nauczanie

eKuferek – Zasoby do Edukacji i Pracy Zdalnej   Wdrożenie narzędzi do zdalnego nauczania Instrukcje i opisy narzędzi do zdalnego nauczania, Instrukcje dotyczące Opolskiej eSzkoły, Microsoft OneNote ClassRoom – instrukcje Microsoft Teams – narzędzie do wspólnej pracy – bardzo dobre do (…)

Wdrożenie narzędzi do zdalnego nauczania

Edukacja przedszkolna

Szkoła podstawowa

Materiały dla nauczycieli

Szkoła podstawowa klasy IV-VIII

Szkoła ponadpodstawowa

Wsparcie psychologiczno-pedagogiczne

  • Mądre emocje – trening inteligencji emocjonalnej – webinar WSB

Materiały do wykorzystania w pracy z uczniami: 

Materiały ćwiczeniowe dostosowane do potrzeb edukacyjnych i możliwości psychofizycznych uczniów niepełnosprawnych intelektualnie w stopniu umiarkowanym i znacznym: 

Adaptacje podręczników dla, uczniów mających trudności w uczeniu się i/lub komunikowaniu się w tym niesłyszących, słabosłyszących, z niepełnosprawnością intelektualną, autyzmem i afazją; uczniów niewidomych w systemie Braille’a; uczniów słabowidzących w druku powiększonym. 

Nauczanie zintegrowane, matematyka, podręczniki, piktogramy, wersje multimedialne, poradniki dla nauczyciela, generatory kart pracy: 

Materiały dla nauczycieli pomocne w procesie samokształceniowym: 

Publikacje, materiały, poradniki, przykłady dobrych praktyk 

Kącik dla rodziców: 

Prawo oświatowe w praktyce

Inne

  • informacje dla nauczycieli, uczniów, rodziców o kształceniu na odległość w szkole, z uwzględnieniem higieny pracy uczniów i nauczycieli oraz zasad bezpieczeństwa w sieci;

Informacje dla rodziców

Jak zorganizować dzieciom warunki do nauki w domu, jak motywować i wspierać dzieci do systematycznego uczenia się poza szkołą, jak zadbać o bezpieczeństwo w sieci

https://rcre.opolskie.pl/2020/03/18/kuferek-e-zasobow-do-edukacji-i-pracy-zdalnej/
— Grzegorz Papalski
naczelnik Wydziału Edukacji
gpapalski@czestochowa.um.gov.pl