Menu

Dzień: 6 kwietnia 2020

RODO – informacje

Zespół Szkół im. Władysława Szafera w Złotym Potoku ul. Kościuszki 7, 42-253 Janów jest administratorem danych osobowych uczniów, rodziców oraz opiekunów prawnych uczniów i pracowników. W związku z przetwarzaniem danych osobowych uczniów, nauczycieli w postaci imienia, nazwiska, klasy, wizerunku poprzez użytkowanie […]