Menu

RODO – informacje

Zespół Szkół im. Władysława Szafera w Złotym Potoku ul. Kościuszki 7, 42-253 Janów jest administratorem danych osobowych uczniów, rodziców oraz opiekunów prawnych uczniów i pracowników. W związku z przetwarzaniem danych osobowych uczniów, nauczycieli w postaci imienia, nazwiska, klasy, wizerunku poprzez użytkowanie programu do nauczania zdalnego, mając na względzie art.5 ust. 1 lit. a) RODO oraz art.24 RODO Zespół Szkół im. Władysława Szafera w Złotym Potoku zamieszcza zasady bezpieczeństwa danych osobowych podczas lekcji on-line oraz zaleca ich przestrzeganie.