TECHNIK INFORMATYK

5 -letnie Technikum : w zawodzie TECHNIK INFORMATYK – symbol cyfrowy 351203

Informatyk jest zawodem łączącym wiedzę z różnych obszarów technologii informacyjnej, pozwalającym dynamicznie wkroczyć na współczesny rynek pracy i na nim zaistnieć. Informatycy są zatrudniani przez firmy posiadające własną bazę komputerową: banki, urzędy, firmy z branży medialnej i telekomunikacyjnej, szkoły i uczelnie oraz przedsiębiorstwa specjalizujące się w dostawie sprzętu komputerowego. Zawód ten charakteryzuje się uniwersalnością – można go wykonywać nie tylko w wyspecjalizowanych przedsiębiorstwach informatycznych, ale również tam, gdzie jest wprowadzana technologia.

KWALIFIKACJE:

INF.02. Administracja i eksploatacja systemów komputerowych, urządzeń peryferyjnych i lokalnych sieci komputerowych

INF.03. Tworzenie i administrowanie stronami i aplikacjami internetowymi oraz bazami danych

Absolwent szkoły jest przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych w zakresie:

  • składania i konfiguracji systemów komputerowych,
  • projektowania i instalowania lokalnych sieci komputerowych oraz administrowania nimi,
  • projektowania bazy danych i zarządzania nią,
  • tworzenia aplikacji internetowych i zabezpieczeń systemów komputerowych,
  • tworzenia stron internetowych oraz administrowania nimi.

CERTYFIKAT ZAWODOWY – montaż filmu i spotów reklamowych

Zajęcia prowadzone na tym kierunku w ramach realizacji certyfikatu zawodowego  obejmują: tworzenie i obróbkę graficzną , obróbkę dźwięku oraz filmów na potrzeby stron internetowych