typy szkół 2018/2019

Poznaj nasze zawody…

 Zespół Szkół im. Władysława Szafera

w Złotym Potoku

4-LETNIE TECHNIKUM

 

TECHNIK ŻYWIENIA I USŁUG GASTRONOMICZNYCH – zawód stworzony jest dla młodzieży, która lubi eksperymentować ze sztuką kulinarną, uwzględniając wiedzę o zdrowym odżywianiu. Sporządzanie i ekspedycja potraw i napojów , planowanie i realizacja usług gastronomicznych, ocenianie jakości żywności oraz jej przechowywanie to główne cele kształcenia w zawodzie. Dodatkowo młodzież zyskuje umiejętności związane z planowaniem i organizacją żywienia w zakładach żywienia zbiorowego i żywienia rodziny, urządzania zakładów gastronomicznych. Uczeń zdobywa wiedzę dzięki której potrafi stosować nowoczesne metody zarządzania i finansowania działalności gospodarczej, fachowo i kompleksowo obsługiwać zleceniodawcę, organizować przyjęcia. W tym zawodzie zdobędziesz takie kwalifikacje jak:

 • TG.07 – Sporządzanie potraw i napojów
 • TG.16 – Organizacja żywienia i usług gastronomicznych

CERTYFIKAT ZAWODOWY – ORGANIZACJA USŁUG CATERINGOWYCH- w tym zawodzie w klasie III i IV realizowane są dodatkowe zajęcia, których celem jest przygotowanie młodzieży do prowadzenia własnej firmy cateringowej. Po ukończeniu kształcenia uczniowie otrzymują CERTYFIKAT (w języku polskim i angielskim) potwierdzający ich dodatkowe umiejętności zdobyte podczas realizacji dodatkowych zajęć.

 

W roku szkolnym 2017/2018 nastąpiło otwarcie nowoczesnych pracowni zawodowych :

– pracowni produkcji gastronomicznej

– pracowni planowania żywienia

– pracowni obsługi klienta

 

                         

 

                      

TECHNIK ARCHITEKTURY KRAJOBRAZU – zawód stworzony jest dla młodzieży, która jest zainteresowana możliwością zagospodarowania terenów zieleni, a więc upiększaniem skwerów miejskich, tworzeniem parków, ogrodów przydomowych, przywracaniem terenom miejskim naturalnych właściwości, zazielenianiem osiedli mieszkaniowych, projektowaniem ogrodów i obiektów małej architektury (altany, pergole), oraz młodzieży, która chciałaby  projektować i zakładać ogrody przydomowe oraz prowadzić własne przedsiębiorstwo o charakterze produkcyjnym usługowym.

Zdobędziesz takie kwalifikacje, jak:

 • RL.21 – Projektowanie, urządzanie i pielęgnacja roślinnych obiektów architektury krajobrazu
 • RL.22 – Organizacja prac związanych z budowa oraz konserwacją obiektów małej architektury krajobrazu

Zajęcia praktyczne odbywają się na terenie szkoły. Uczniowie nie dojeżdżają do prywatnych zakładów, szkółek czy Centrum Kształcenia Praktycznego, co pozwala zaoszczędzić czas i pieniądze.

Nie zamykamy się jednak na potencjalnych pracodawców i poprzez liczne wycieczki czy praktyki zawodowe współpracujemy z lokalnymi firmami prywatnymi czy instytucjami takimi jak: Nadleśnictwo Złoty Potok, Gmina Janów, Dąbrowa Zielona, Olsztyn.

Uczniowie mają również możliwość odbycia praktyk zagranicznych w ramach programów unijnych: Turcja, Włochy, Anglia, Grecja.

Staramy się rozwijać zainteresowania naszych uczniów poprzez zajęcia dodatkowe oraz poprzez udział w konkursach np. Ogólnopolskie Zawody Architektury Krajobrazu czy Ogólnopolski Konkurs Kreacje Przestrzeni.

Należy pamiętać również, że ukończenie szkoły na kierunku technik architektury krajobrazu jest równorzędne z uzyskaniem wykształcenia rolniczego, co w późniejszym etapie uprawnia do korzystania z dopłat unijnych i gospodarowania  gruntami rolnymi.

CERTYFIKAT ZAWODOWY – SZTUKA UKŁADANIA KWIATÓW na tym kierunku, pozwala uczniom poszerzyć wiedzę z zakresu florystyki. Po ukończeniu kształcenia uczniowie otrzymują CERTYFIKAT (w języku polskim i angielskim) potwierdzający ich dodatkowe umiejętności zdobyte podczas realizacji dodatkowych zajęć.

 

 

   

 

         

 

            

 

 

TECHNIK HOTELARSTWAto zawód polegający na zorganizowaniu i udzieleniu gościny – zapewnieniu zakwaterowania, wyżywienia i usług z tym związanych na odpowiednim poziomie. Hotelarz ustala zestaw oferowanych usług hotelarskich, sposób ich świadczenia oraz opracowuje politykę handlową. Współpracuje z innymi instytucjami oferującymi usługi hotelarskie oraz zbiera opinie o preferencjach klientów, analizuje oferty konkurencji i na bieżąco obserwuje rynek hotelarski. W profesji tej szczególnie ważna jest etyka zawodowa pracowników. Trendy rozwojowe i doświadczenia wielu krajów na całym świecie wskazują, że jest to zawód rozwojowy i wymagający coraz wyższych kwalifikacji, ponieważ wymagania klientów ciągle rosną i by im sprostać należy cały czas podnosić ogólny standard usług – ich poziom, obok ceny, jest podstawowym kryterium przesądzającym o wyborze hotelu. Klient, który poczuje, że usługi były na wysokim poziomie, będzie chciał wrócić.

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik hotelarstwa jest przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych: prowadzenia działalności promocyjnej oraz sprzedaży usług hotelarskich; rezerwowania usług hotelarskich; wykonywania prac związanych z obsługą gości w recepcji; przygotowywania jednostek mieszkalnych do przyjęcia gości przygotowywania i podawania śniadań w obiekcie świadczącym usługi hotelarskie; przyjmowania i realizacji zamówień na hotelarskie usługi dodatkowe. Zdobędziesz takie kwalifikacje, jak:

 • TG.12 – Planowanie i realizacja usług w recepcji
 • TG.13 – Obsługa gości w obiekcie świadczącym usługi hotelarskie

Uczniowie odbywają  ciekawe praktyki w hotelach na terenie kraju i Europy (Turcja, Włochy, Anglia, Grecja)

CERTYFIKAT ZAWODOWY- ORGANIZACJA PRZYJĘĆ OKOLICZNOSCIOWYCH – na tym kierunku uczeń dzięki dodatkowym zajęciom  przyswoi wiedzę w zakresie organizowania przyjęć okolicznościowych, nakrywania i dekorowania stołów, świadczenia usług cateringowych.

 

 

 

 

 

              

 

TECHNIK ORGANIZACJI REKLAMY–jest zawodem szerokoprofilowym, łączy w sobie, wiedzę ekonomiczną, plastyczną, psychologiczną i lingwistyczną. Nauka na tym kierunku to fascynująca podróż po polach projektowania graficznego, językoznawstwa, marketingu, socjologii, historii sztuki i wielu innych dyscyplinach wiedzy. Nauczysz się jak posługiwać się narzędziami marketingowymi, jak rozwijać i budować wizerunek marki lub produktu, jak przygotować profesjonalną kampanię reklamową z wykorzystaniem różnorodnych technik reklamy wizualnej, sesję fotograficzną i filmową, wystawę czy pokaz. Będziesz specjalistą łączącym wiedzę ekonomiczną, plastyczną, psychologiczną z umiejętnością planowania i organizacji kampanii reklamowych i promocyjnych. Zdobędziesz takie kwalifikacje, jak:

 • AU.29 – Sprzedaż produktów i usług reklamowych
 • AU.30 – Organizacja i prowadzenie kampanii reklamowej

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik organizacji reklamy jest przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych: organizowania oraz prowadzenia sprzedaży produktów i usług reklamowych; organizowania oraz prowadzenia kampanii reklamowej;  projektowania oraz wykonywania środków reklamowych.

CERTYFIKAT ZAWODOWY – FOTOGRAFIA W REKLAMIE – zajęcia prowadzone na tym kierunku w ramach realizacji certyfikatu zawodowego  obejmują: obróbkę obiektów graficznych i zdjęć, tworzenie nowych obiektów przy użyciu dostępnego oprogramowania, projektowanie reklam z uwzględnieniem fotografii .

 

                                      

 

 

 

     Poznaj nasze zawody…

 Zespół Szkół im. Władysława Szafera

w Złotym Potoku

SZKOŁA BRANŻOWA I STOPNIA

 

ZAWÓD: KUCHARZ

 Kucharz jest osobą zawodowo zajmującą się przygotowywaniem potraw pochodzących z różnych stron świata, jak również dań dostosowanych do indywidualnych okoliczności i wymagań klientów. Posiada wiedzę odnośnie różnych kultur kulinarnych, właściwego stosowania produktów spożywczych, odpowiedniego łączenia składników, jak również stosownego serwowania potraw, deserów, napojów i dodatków

KWALIFIKACJE ZAWODOWE:

TG.07 – Sporządzanie potraw i napojów

Absolwent może dodatkowo uzyskać dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie technik żywienia i usług gastronomicznych po ukończeniu kursu „Organizacja żywienia i usług gastronomicznych” T.15. oraz uzyskania wykształcenia średniego.

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie kucharz jest  przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych: przechowywania żywności; sporządzania potraw i napojów;  wykonywania czynności związanych z ekspedycją potraw i napojów.

 

 

                     

ZAWÓD: CUKIERNIK

Praca cukiernika polega przede wszystkim na produkcji wszelkiego rodzaju ciast, ciastek, tortów, deserów, cukierków, pieczywa cukierniczego, lodów i elementów dekoracyjnych, które poza walorami smakowymi powinny również posiadać walory wizualne. Cukiernik dba o swoje miejsce pracy oraz materiały z jakimi pracuje. Do jego obowiązków należy nadzór nad zaopatrzenie miejsca pracy we wszystkie niezbędne produkty, wybór najlepszych jakościowo składników, dbanie o urządzenia i narzędzia swojej pracy. 

KWALIFIKACJE ZAWODOWE:

TG.07 – Produkcja wyrobów cukierniczych

Absolwent może dodatkowo uzyskać dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie technik technologii żywności po potwierdzeniu dodatkowo kwalifikacji T.16. Organizacja i nadzorowanie produkcji wyrobów spożywczych oraz uzyskaniu wykształcenia średniego.

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie cukiernik jest przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych: obsługiwania maszyn i urządzeń stosowanych w produkcji wyrobów cukierniczych; sporządzania półproduktów cukierniczych; sporządzania gotowych wyrobów cukierniczych; dekorowania wyrobów cukierniczych.

 

 

 

ZAWÓD: STOLARZ


Stolarz to rzemieślnik, który wykonuje z drewna meble lub elementy potrzebne w budownictwie i wykończeniu wnętrz. Tak jak większość zawodów rzemieślniczych nie cieszy się on wysokim statusem społecznym w Polsce, ale ma długą tradycję. 

KWALIFIKACJE ZAWODOWE:

AU.15. Wytwarzanie wyrobów stolarskich

Absolwent dodatkowo uzyskać dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie technik technologii drewna po potwierdzeniu dodatkowo kwalifikacji A.50. Organizacja i prowadzenie procesów przetwarzania drewna oraz uzyskaniu wykształcenia średniego.

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie stolarz jest przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych: wykonywania wyrobów z drewna i tworzyw drzewnych; wykonywania prac związanych z obsługą oraz konserwacją maszyn i urządzeń stosowanych w stolarstwie; wykonywania napraw, renowacji i konserwacji wyrobów stolarskich.

 

 

BEZPŁATNY !!! KWALIFIKACYJNY KURS ZAWODOWY TECHNIK HOTELARSTWA Interesują Cię sposoby kierowania hotelem, zasady jego funkcjonowania oraz organizowania wypoczynku gościom. Kierunek ten daje możliwość zatrudnienia nie tylko w Polsce, ale również poza granicami naszego kraju.

W tym zawodzie zdobędziesz takie kwalifikacje jak:

TG.12 Planowanie i realizacja usług w recepcji

TG.13 Obsługa gości w obiekcie świadczącym usługi hotelarskie

Chcesz być uczestnikiem kursu? Żaden problem – wystarczy mieć ukończone tylko gimnazjum lub ośmioletnią szkołę podstawową. Czas trwania jednej kwalifikacji – 1 rok.

Dzięki nam nauczysz się jak stosować instrumenty promocji usług hotelarskich, jak przestrzegać zasad rezerwacji usług dla gości indywidualnych i grup, w jaki sposób rezerwować usługi hotelarskie, korzystając z systemów rezerwacyjnych, jak rozpoznawać oczekiwania gości związane z pobytem w obiekcie świadczącym usługi hotelarskie oraz jak przestrzegać zasady i rozróżniać formy przyjmowania i realizacji zamówień dotyczących usług dodatkowych.

Po ukończeniu tego kierunku bez problemu znajdziesz pracę w:

 • hotelach w Polsce i zagranicą;
 • pensjonatach;
 • ośrodkach wypoczynkowych;
 • motelach;
 • schroniskach turystycznych;
 • sanatoriach i uzdrowiskach;
 • biurach podroży;
 • we własnym pensjonacie lub gospodarstwie agroturystycznym.

ZAJĘCIA W TRYBIE WEEKENDOWYM !!!

BEZPŁATNY !!! KWALIFIKACYJNY KURS ZAWODOWY TECHNIK ARCHITEKTURY KRAJOBRAZU – jeśli interesuje Cię przygotowanie, urządzanie i pielęgnacja terenów zieleni miast oraz obszarów wiejskich, pielęgnacja parków, organizacja prac związanych z projektowaniem ogrodów – to ten kierunek stworzony jest dla Ciebie.

W tym zawodzie zdobędziesz takie kwalifikacje jak:

RL.21 Projektowanie, urządzanie i pielęgnacja roślinnych obiektów architektury krajobrazu

RL.22 Organizacja prac związanych z budową oraz konserwacją małej architektury krajobrazu

 

Chcesz być uczestnikiem kursu? Żaden problem – wystarczy mieć ukończone tylko gimnazjum lub ośmioletnią szkołę podstawową. Czas trwania jednej kwalifikacji – 1 rok.

Dzięki nam nauczysz się jak projektować, pielęgnować i kształtować tereny zieleni towarzyszące budynkom mieszkalnym, obiektom przemysłowym, jak projektować zachowując wymogi estetyki oraz uwzględniając ekologię. Będziesz stosował zasady zgodnie z wymogami ochrony środowiska, pielęgnacją terenów zieleni towarzyszącym obiektom architektonicznym.

Po ukończeniu tego kierunku bez problemu znajdziesz pracę w:

 • jednostkach opracowujących projekty zagospodarowania obiektów architektury krajobrazu;

 • jednostkach realizacyjnych i pielęgnujących obiekty architektury krajobrazu;

 • jednostkach administracji samorządowej w wydziałach geodezji i kartografii, ochrony środowiska;

 • w placówkach służb ochrony przyrody i zabytków;

 • u właścicieli obiektów krajobrazowych.

PO UKOŃCZENIU KURSU MOŻLIWOŚĆ UZYSKANIA DOPŁAT UNIJNYCH – MŁODY ROLNIK !!!

 

BEZPŁATNY !!! KWALIFIKACYJNY KURS ZAWODOWY TECHNIK ŻYWIENIA I USŁUG GASTRONOMICZNYCH – pragniesz posiadać umiejętności związane z planowaniem i organizowaniem żywienia w zakładach gastronomicznych – to ten kurs jest dla Ciebie.

W tym zawodzie zdobędziesz takie kwalifikacje jak:

TG.07 Sporządzanie potraw i napojów

TG.16 Organizacja żywienia i usług gastronomicznych

Chcesz być uczestnikiem kursu? Żaden problem – wystarczy mieć ukończone tylko gimnazjum lub ośmioletnią szkołę podstawową. Czas trwania jednej kwalifikacji – 1 rok.

U nas nauczysz się klasyfikować żywność w zależności od trwałości, pochodzenia, wartości odżywczej i przydatności kulinarnej, zaczniesz rozróżniać systemy zapewnienia bezpieczeństwa zdrowotnego żywności oraz nauczysz się oceniać jadłospisy i podejmować działania korygujące przestrzegając zasad racjonalnego żywienia.

Po ukończeniu tego kierunku bez problemu znajdziesz pracę w:

 • zakładach gastronomicznych;

 • restauracjach;

 • kawiarniach;

 • prowadząc własna działalność gospodarczą: obsługiwanie bali, wesel oraz prowadzenie żywienia zbiorowego.

SŁUCHACZ PO UZYSKANIU KWALIFIKACJI T.06 MOŻE UZYSKAĆ TYTUŁ KUCHARZA !!!