typy szkół 2018/2019

Poznaj nasze zawody…

 Zespół Szkół im. Władysława Szafera

w Złotym Potoku

4-LETNIE TECHNIKUM

 

TECHNIK ŻYWIENIA I USŁUG GASTRONOMICZNYCH – zawód stworzony jest dla młodzieży, która lubi eksperymentować ze sztuką kulinarną, uwzględniając wiedzę o zdrowym odżywianiu. Sporządzanie i ekspedycja potraw i napojów , planowanie i realizacja usług gastronomicznych, ocenianie jakości żywności oraz jej przechowywanie to główne cele kształcenia w zawodzie. Dodatkowo młodzież zyskuje umiejętności związane z planowaniem i organizacją żywienia w zakładach żywienia zbiorowego i żywienia rodziny, urządzania zakładów gastronomicznych. Uczeń zdobywa wiedzę dzięki której potrafi stosować nowoczesne metody zarządzania i finansowania działalności gospodarczej, fachowo i kompleksowo obsługiwać zleceniodawcę, organizować przyjęcia. W tym zawodzie zdobędziesz takie kwalifikacje jak:

 • 6 – Sporządzanie potraw i napojów
 • 15 – Organizacja żywienia i usług gastronomicznych

CERTYFIKAT ZAWODOWY – ORGANIZACJA USŁUG CATERINGOWYCH- w tym zawodzie w klasie III i IV realizowane są dodatkowe zajęcia, których celem jest przygotowanie młodzieży                 do prowadzenia własnej firmy cateringowej. Po ukończeniu kształcenia uczniowie otrzymują CERTYFIKAT (w języku polskim i angielskim) potwierdzający ich dodatkowe umiejętności zdobyte podczas realizacji dodatkowych zajęć.

 

W roku szkolnym 2017/2018 nastąpiło otwarcie nowoczesnych pracowni zawodowych :

– pracowni produkcji gastronomicznej

– pracowni planowania żywienia

– pracowni obsługi klienta

 

 

   

 

                         

 

                      

TECHNIK ARCHITEKTURY KRAJOBRAZU – zawód stworzony jest dla młodzieży, która jest zainteresowana możliwością zagospodarowania terenów zieleni,     a więc upiększaniem skwerów miejskich, tworzeniem parków, ogrodów przydomowych, przywracaniem terenom miejskim naturalnych właściwości, zazielenianiem osiedli mieszkaniowych, projektowaniem ogrodów i obiektów małej architektury (altany, pergole), oraz młodzieży, która chciałaby  projektować i zakładać ogrody przydomowe oraz prowadzić własne przedsiębiorstwo o charakterze produkcyjnym usługowym.

Zdobędziesz takie kwalifikacje, jak:

 • 21- Projektowanie, urządzanie i pielęgnacja roślinnych obiektów architektury krajobrazu
 • 22- Organizacja prac związanych z budowa oraz konserwacją obiektów małej architektury krajobrazu

Zajęcia praktyczne odbywają się na terenie szkoły. Uczniowie nie dojeżdżają do prywatnych zakładów, szkółek czy Centrum Kształcenia Praktycznego, co pozwala zaoszczędzić czas                   i pieniądze.

Nie zamykamy się jednak na potencjalnych pracodawców i poprzez liczne wycieczki czy praktyki zawodowe współpracujemy z lokalnymi firmami prywatnymi czy instytucjami takimi jak: Nadleśnictwo Złoty Potok, Gmina Janów, Dąbrowa Zielona, Olsztyn.

Uczniowie mają również możliwość odbycia praktyk zagranicznych w ramach programów unijnych: Turcja, Włochy, Anglia, Grecja.

Staramy się rozwijać zainteresowania naszych uczniów poprzez zajęcia dodatkowe oraz poprzez udział w konkursach np. Ogólnopolskie Zawody Architektury Krajobrazu czy Ogólnopolski Konkurs Kreacje Przestrzeni.

Należy pamiętać również, że ukończenie szkoły na kierunku technik architektury krajobrazu jest równorzędne z uzyskaniem wykształcenia rolniczego, co w późniejszym etapie uprawnia                    do korzystania z dopłat unijnych i gospodarowania  gruntami rolnymi.

CERTYFIKAT ZAWODOWY – SZTUKA UKŁADANIA KWIATÓW na tym kierunku, pozwala uczniom poszerzyć wiedzę z zakresu florystyki. Po ukończeniu kształcenia uczniowie otrzymują CERTYFIKAT (w języku polskim i angielskim) potwierdzający ich dodatkowe umiejętności zdobyte podczas realizacji dodatkowych zajęć.

 

 

            

 

 

TECHNIK HOTELARSTWAto zawód polegający na zorganizowaniu                        i udzieleniu gościny – zapewnieniu zakwaterowania, wyżywienia i usług z tym związanych              na odpowiednim poziomie. Hotelarz ustala zestaw oferowanych usług hotelarskich, sposób ich świadczenia oraz opracowuje politykę handlową. Współpracuje z innymi instytucjami oferującymi usługi hotelarskie oraz zbiera opinie o preferencjach klientów, analizuje oferty konkurencji i na bieżąco obserwuje rynek hotelarski. W profesji tej szczególnie ważna               jest etyka zawodowa pracowników. Trendy rozwojowe i doświadczenia wielu krajów na całym świecie wskazują, że jest to zawód rozwojowy i wymagający coraz wyższych kwalifikacji, ponieważ wymagania klientów ciągle rosną i by im sprostać należy cały czas podnosić ogólny standard usług – ich poziom, obok ceny, jest podstawowym kryterium przesądzającym o wyborze hotelu. Klient, który poczuje, że usługi były na wysokim poziomie, będzie chciał wrócić.

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik hotelarstwa jest przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych: prowadzenia działalności promocyjnej oraz sprzedaży usług hotelarskich; rezerwowania usług hotelarskich; wykonywania prac związanych z obsługą gości w recepcji; przygotowywania jednostek mieszkalnych do przyjęcia gości przygotowywania i podawania śniadań w obiekcie świadczącym usługi hotelarskie; przyjmowania i realizacji zamówień na hotelarskie usługi dodatkowe. Zdobędziesz takie kwalifikacje, jak:

 • 11- Planowanie i realizacja usług w recepcji
 • 12- Obsługa gości w obiekcie świadczącym usługi hotelarskie

Uczniowie odbywają  ciekawe praktyki w hotelach na terenie kraju i Europy (Turcja, Włochy, Anglia, Grecja)

CERTYFIKAT ZAWODOWY- ORGANIZACJA PRZYJĘĆ OKOLICZNOSCIOWYCH – na tym kierunku uczeń dzięki dodatkowym zajęciom  przyswoi wiedzę w zakresie organizowania przyjęć okolicznościowych, nakrywania i dekorowania stołów, świadczenia usług cateringowych.

 

 

 

 

 

              

 

TECHNIK ORGANIZACJI REKLAMY–jest zawodem szerokoprofilowym, łączy w sobie, wiedzę ekonomiczną, plastyczną, psychologiczną i lingwistyczną. Nauka na tym kierunku to fascynująca podróż po polach projektowania graficznego, językoznawstwa, marketingu, socjologii, historii sztuki i wielu innych dyscyplinach wiedzy. Nauczysz się jak posługiwać się narzędziami marketingowymi, jak rozwijać i budować wizerunek marki                lub produktu, jak przygotować profesjonalną kampanię reklamową z wykorzystaniem różnorodnych technik reklamy wizualnej, sesję fotograficzną i filmową, wystawę czy pokaz. Będziesz specjalistą łączącym wiedzę ekonomiczną, plastyczną, psychologiczną                                    z umiejętnością planowania   i organizacji kampanii reklamowych i promocyjnych. Zdobędziesz takie kwalifikacje, jak:

 • A.26- Sprzedaż produktów i usług reklamowych
 • A.27- Organizacja i prowadzenie kampanii reklamowej

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik organizacji reklamy jest przygotowany              do wykonywania następujących zadań zawodowych: organizowania oraz prowadzenia sprzedaży produktów i usług reklamowych; organizowania oraz prowadzenia kampanii reklamowej;  projektowania oraz wykonywania środków reklamowych.

CERTYFIKAT ZAWODOWY – FOTOGRAFIA W REKLAMIE- zajęcia prowadzone na tym kierunku w ramach realizacji certyfikatu zawodowego  obejmują: obróbkę obiektów graficznych i zdjęć, tworzenie nowych obiektów przy użyciu dostępnego oprogramowania, projektowanie reklam z uwzględnieniem fotografii .

 

                                      

 

 

 

     Poznaj nasze zawody…

 Zespół Szkół im. Władysława Szafera

w Złotym Potoku

SZKOŁA BRANŻOWA I STOPNIA

 

ZAWÓD: KUCHARZ

 Kucharz jest osobą zawodowo zajmującą się przygotowywaniem potraw pochodzących                z różnych stron świata, jak również dań dostosowanych do indywidualnych okoliczności                 i wymagań klientów. Posiada wiedzę odnośnie różnych kultur kulinarnych, właściwego stosowania produktów spożywczych, odpowiedniego łączenia składników, jak również stosownego serwowania potraw, deserów, napojów i dodatków

KWALIFIKACJE ZAWODOWE:

T.6. Sporządzanie potraw i napojów

Absolwent może dodatkowo uzyskać dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie technik żywienia i usług gastronomicznych po ukończeniu kursu „Organizacja żywienia i usług gastronomicznych” T.15. oraz uzyskania wykształcenia średniego.

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie kucharz jest  przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych: przechowywania żywności; sporządzania potraw i napojów;  wykonywania czynności związanych z ekspedycją potraw i napojów.

 

 

                     

ZAWÓD: CUKIERNIK

Praca cukiernika polega przede wszystkim na produkcji wszelkiego rodzaju ciast, ciastek, tortów, deserów, cukierków, pieczywa cukierniczego, lodów i elementów dekoracyjnych, które poza walorami smakowymi powinny również posiadać walory wizualne. Cukiernik dba   o swoje miejsce pracy oraz materiały z jakimi pracuje. Do jego obowiązków należy nadzór nad zaopatrzenie miejsca pracy we wszystkie niezbędne produkty, wybór najlepszych jakościowo składników, dbanie o urządzenia i narzędzia swojej pracy. 

KWALIFIKACJE ZAWODOWE:

T.4. Produkcja wyrobów cukierniczych

Absolwent może dodatkowo uzyskać dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie technik technologii żywności po potwierdzeniu dodatkowo kwalifikacji T.16. Organizacja                                  i nadzorowanie produkcji wyrobów spożywczych oraz uzyskaniu wykształcenia średniego.

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie cukiernik jest przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych: obsługiwania maszyn i urządzeń stosowanych w produkcji wyrobów cukierniczych; sporządzania półproduktów cukierniczych; sporządzania gotowych wyrobów cukierniczych; dekorowania wyrobów cukierniczych.

 

 

 

ZAWÓD: STOLARZ


Stolarz to rzemieślnik, który wykonuje z drewna meble lub elementy potrzebne                                 w budownictwie i wykończeniu wnętrz. Tak jak większość zawodów rzemieślniczych nie cieszy się on wysokim statusem społecznym w Polsce, ale ma długą tradycję. 

KWALIFIKACJE ZAWODOWE:

A.13. Wytwarzanie wyrobów stolarskich

Absolwent dodatkowo uzyskać dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie technik technologii drewna po potwierdzeniu dodatkowo kwalifikacji A.50. Organizacja i prowadzenie procesów przetwarzania drewna oraz uzyskaniu wykształcenia średniego.

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie stolarz jest przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych: wykonywania wyrobów z drewna i tworzyw drzewnych; wykonywania prac związanych z obsługą oraz konserwacją maszyn i urządzeń stosowanych w stolarstwie; wykonywania napraw, renowacji i konserwacji wyrobów stolarskich.

 

 

BEZPŁATNY !!! KWALIFIKACYJNY KURS ZAWODOWY TECHNIK HOTELARSTWA Interesują Cię sposoby kierowania hotelem, zasady jego funkcjonowania oraz organizowania wypoczynku gościom. Kierunek ten daje możliwość zatrudnienia nie tylko w Polsce, ale również poza granicami naszego kraju.

W tym zawodzie zdobędziesz takie kwalifikacje jak:

T.11 Planowanie i realizacja usług w recepcji

T.12 Obsługa gości w obiekcie świadczącym usługi hotelarskie

Chcesz być uczestnikiem kursu? Żaden problem – wystarczy mieć ukończone tylko gimnazjum lub ośmioletnią szkołę podstawową. Czas trwania jednej kwalifikacji – 1 rok.

Dzięki nam nauczysz się jak stosować instrumenty promocji usług hotelarskich, jak przestrzegać zasad rezerwacji usług dla gości indywidualnych i grup, w jaki sposób rezerwować usługi hotelarskie, korzystając z systemów rezerwacyjnych, jak rozpoznawać oczekiwania gości związane z pobytem w obiekcie świadczącym usługi hotelarskie oraz jak przestrzegać zasady i rozróżniać formy przyjmowania i realizacji zamówień dotyczących usług dodatkowych.

Po ukończeniu tego kierunku bez problemu znajdziesz pracę w:

 • hotelach w Polsce i zagranicą;
 • pensjonatach;
 • ośrodkach wypoczynkowych;
 • motelach;
 • schroniskach turystycznych;
 • sanatoriach i uzdrowiskach;
 • biurach podroży;
 • we własnym pensjonacie lub gospodarstwie agroturystycznym.

ZAJĘCIA W TRYBIE WEEKENDOWYM !!!

BEZPŁATNY !!! KWALIFIKACYJNY KURS ZAWODOWY TECHNIK ARCHITEKTURY KRAJOBRAZU – jeśli interesuje Cię przygotowanie, urządzanie i pielęgnacja terenów zieleni miast oraz obszarów wiejskich, pielęgnacja parków, organizacja prac związanych z projektowaniem ogrodów – to ten kierunek stworzony jest dla Ciebie.

W tym zawodzie zdobędziesz takie kwalifikacje jak:

R.21 Projektowanie, urządzanie i pielęgnacja roślinnych obiektów architektury krajobrazu

R.22 Organizacja prac związanych z budową oraz konserwacją małej architektury krajobrazu

 

Chcesz być uczestnikiem kursu? Żaden problem – wystarczy mieć ukończone tylko gimnazjum lub ośmioletnią szkołę podstawową. Czas trwania jednej kwalifikacji – 1 rok.

Dzięki nam nauczysz się jak projektować, pielęgnować i kształtować tereny zieleni towarzyszące budynkom mieszkalnym, obiektom przemysłowym, jak projektować zachowując wymogi estetyki oraz uwzględniając ekologię. Będziesz stosował zasady zgodnie z wymogami ochrony środowiska, pielęgnacją terenów zieleni towarzyszącym obiektom architektonicznym.

Po ukończeniu tego kierunku bez problemu znajdziesz pracę w:

 • jednostkach opracowujących projekty zagospodarowania obiektów architektury krajobrazu;

 • jednostkach realizacyjnych i pielęgnujących obiekty architektury krajobrazu;

 • jednostkach administracji samorządowej w wydziałach geodezji i kartografii, ochrony środowiska;

 • w placówkach służb ochrony przyrody i zabytków;

 • u właścicieli obiektów krajobrazowych.

PO UKOŃCZENIU KURSU MOŻLIWOŚĆ UZYSKANIA DOPŁAT UNIJNYCH – MŁODY ROLNIK !!!

 

BEZPŁATNY !!! KWALIFIKACYJNY KURS ZAWODOWY TECHNIK ŻYWIENIA I USŁUG GASTRONOMICZNYCH – pragniesz posiadać umiejętności związane z planowaniem i organizowaniem żywienia w zakładach gastronomicznych – to ten kurs jest dla Ciebie.

W tym zawodzie zdobędziesz takie kwalifikacje jak:

T.06 Sporządzanie potraw i napojów

T.15 Organizacja żywienia i usług gastronomicznych

Chcesz być uczestnikiem kursu? Żaden problem – wystarczy mieć ukończone tylko gimnazjum lub ośmioletnią szkołę podstawową. Czas trwania jednej kwalifikacji – 1 rok.

U nas nauczysz się klasyfikować żywność w zależności od trwałości, pochodzenia, wartości odżywczej i przydatności kulinarnej, zaczniesz rozróżniać systemy zapewnienia bezpieczeństwa zdrowotnego żywności oraz nauczysz się oceniać jadłospisy i podejmować działania korygujące przestrzegając zasad racjonalnego żywienia.

Po ukończeniu tego kierunku bez problemu znajdziesz pracę w:

 • zakładach gastronomicznych;

 • restauracjach;

 • kawiarniach;

 • prowadząc własna działalność gospodarczą: obsługiwanie bali, wesel oraz prowadzenie żywienia zbiorowego.

SŁUCHACZ PO UZYSKANIU KWALIFIKACJI T.06 MOŻE UZYSKAĆ TYTUŁ KUCHARZA !!!

 

BEZPŁATNE SZKOŁY DLA DOROSŁYCH !!!

FLORYSTA – Bezpłatna Szkoła Policealna dla Dorosłych zaprasza osoby z wykształceniem średnim do kontynuowania nauki w zawodzie Florysta.

Chcesz być słuchaczem Szkoły Policealnej dla Dorosłych? Żaden problem – wystarczy mieć ukończoną szkołę średnia, matura nie jest wymagana.

Pasjonuje cię świat roślin? Lubisz tworzyć kompozycje z kwiatów i innych elementów dekoracyjnych? Posiadasz zmysł estetyczny? Jeśli tak to idealny kierunek dla Ciebie! Zostań florystą i połącz swoje zainteresowania z praca zawodową.

U nas nauczysz się jak planować i wykonywać projekty dekoracyjne z roślin, jak opracować harmonogram i kosztorys prac realizacyjnych w procesie wykonania wyrobów florystycznych oraz nauczysz się wykonywać dekoracje roślinne z roślin suszonych, doniczkowych lub kompozycji mieszanych.

Po ukończeniu tego kierunku bez problemu znajdziesz pracę w:

 • kwiaciarni;

 • pracowni florystycznej;

 • firmach zajmujących się dekoracją wnętrz;

 • hotelach.

FLORYSTA TO BARDZO CENIONY ZAWÓD !!!

RACHUNKOWOŚĆ- Bezpłatna Szkoła Policealna dla Dorosłych zaprasza osoby z wykształceniem średnim do kontynuowania nauki na kierunku Rachunkowość.

Chcesz być słuchaczem Szkoły Policealnej dla Dorosłych? Żaden problem – wystarczy mieć ukończoną szkołę średnią, matura nie jest wymagana.

Polska jest w tej chwili jednym z największych centrów outsourcingowych usług rachunkowości w Europie. Specjalistom w tej dziedzinie nie grozi utrata pracy. Jeśli chcesz mieć pewna pracę, jesteś zorganizowany i skrupulatny, masz umysł ścisły, lubisz mieć możliwość wyboru, ten kierunek jest dla Ciebie!

U nas jesteś przygotowany do prowadzenia rachunkowości w jednostce organizacyjnej, potrafisz stosować narzędzia rachunkowości finansowej, potrafisz stosować oprogramowania księgowe do ewidencji gospodarczych i sporządzać sprawozdania finansowe.

Po ukończeniu tego kierunku bez problemu znajdziesz pracę w:

 • banku;

 • biurach rachunkowych;

 • działach księgowości;

 • jednostkach samorządu terytorialnego;

 • przedsiębiorstwach i towarzystwach ubezpieczeniowych.

TECHNIK RACHUNKOWOŚCI TO ZAWÓD Z PRZYSZŁOŚCIĄ !!!

TECHNIK USŁUG POCZTOWYCH I FINANSOWYCH

,, KURIER”- chcesz działać w prężnej i dynamicznej branży – to właśnie ten kierunek jest dla Ciebie!

Chcesz być słuchaczem Szkoły Policealnej dla Dorosłych? Żaden problem – wystarczy mieć ukończoną szkołę średnią, matura nie jest wymagana.

Jeśli chciałbyś pracować w punktach świadczących usługi finansowe lub na poczcie, lubisz prace biurowe a do tego cechuje Cię otwartość, kreatywność to ten kierunek jest dla Ciebie.

U nas nauczysz się świadczenia usług pocztowych i kurierskich, realizowania usług finansowych, obrotu towarem oraz jak ekspediować i przewozić przesyłki.

Po ukończeniu tego kierunku bez problemu znajdziesz pracę w:

 • firmach kurierskich;
 • przedsiębiorstwach świadczących usługi pocztowe i finansowe;
 • punktach poboru opłat;
 • spedycji.

ZAWÓD DLA PRZEDSIĘBIORCZYCH I KREATYWNYCH !!!

OPIEKUN W DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ jeśli chcesz pomagać innym, wspierać oraz motywować osoby do podejmowania aktywnych form spędzania czasu to ten kierunek jest dla Ciebie.

Chcesz być słuchaczem Szkoły Policealnej dla Dorosłych? Żaden problem – wystarczy mieć ukończoną szkołę średnią, matura nie jest wymagana.

U nas nauczysz się rozpoznawać i oceniać stan funkcjonowania: fizyczny, psychiczny i społeczny osoby podopiecznej, dowiesz się jak sprawować opiekę nad osobą niesamodzielną, niepełnosprawną lub przewlekle chorą oraz jak udzielać jej wsparcia emocjonalnego.

Po ukończeniu tego kierunku bez problemu znajdziesz pracę w:

 • całodobowych domach pomocy społecznej;

 • zakładach opiekuńczo – leczniczych;

 • jednostkach organizacyjnych dziennego pobytu.

DOSTRZEGASZ POTRZEBY I PROBLEMY OSÓB CHORYCH ? – TEN ZAWÓD JEST DLA CIEBIE !!!