Typy szkół

4-LETNIE TECHNIKUM

ZAWÓD: TECHNIK ŻYWIENIA I USŁUG GASTRONOMICZNYCH

KWALIFIKACJE ZAWODOWE:

T.6. Sporządzanie potraw i napojów

T.15. Organizacja żywienia i usług gastronomicznych

CELE KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE:

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik żywienia i usług gastronomicznych powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

1) oceniania jakości żywności oraz jej przechowywania;

2) sporządzania i ekspedycji potraw i napojów;

3) planowania i oceny żywienia;

4) organizowania produkcji gastronomicznej;

5) planowania i realizacji usług gastronomicznych.

INNOWACJA:

INNOWACJA PEDAGOGICZNA – „ORGANIZACJA USŁUG CATERINGOWYCH“

w klasie III i IV realizowane są dodatkowe zajęcia, których celem jest przygotowanie młodzieży do prowadzenia własnej firmy cateringowej. Po ukończeniu kształcenia uczniowie otrzymują CERTYFIKAT (w języku polskim i angielskim) potwierdzający ich dodatkowe umiejętności zdobyte podczas realizacji innowacji.

MIEJSCA PRACY DLA ABSOLWENTA:

Typowymi miejscami pracy absolwenta są:

placówki żywienia zbiorowego , restauracje, bary, stołówki, firmy cateringowe.

STUDIA:

Po ukończeniu technikum absolwent ma możliwość podjęcia studiów wyższych na przykładowych kierunkach:

– żywienie człowieka

– technologia żywności

– chemia żywności

– dietetyka

TECHNIK ŻYWIENIA I USŁUG GASTRONOMICZNYCH W ZŁOTYM POTOKU:

 • Praktyki w atrakcyjnych miejscowościach turystycznych ( Turcja, Włochy, Anglia)
 • Organizujemy: KURS CARVINGU, WARSZTATY CUKIERNICZE
 • Certyfikat zawodowy z zakresu „ORGANIZACJI USŁUG CATERINGOWYCH”

WIĘCEJ INFORMACJI O ZAWODZIE:

http://www.koweziu.edu.pl/pp_zawod.php?nr_zawodu=343404 (link)

ZAWÓD: TECHNIK ARCHITEKTURY KRAJOBRAZU

KWALIFIKACJE ZAWODOWE:

R. 21. Projektowanie, urządzanie i pielęgnacja roślinnych obiektów architektury krajobrazu

R. 22. Organizacja prac związanych z budową oraz konserwacją obiektów małej architektury krajobrazu

CELE KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE:

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik architektury krajobrazu powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

1) opracowywania projektów obiektów terenów zieleni;

2) urządzania i pielęgnacji terenów zieleni i zadrzewień;

3) urządzania i konserwacji obiektów małej architektury krajobrazu;

4) prowadzenia ciągnika rolniczego z przyczepą (przyczepami).

INNOWACJA:

INNOWACJA PEDAGOGICZNA – „SZTUKA UKŁADANIA KWIATÓW” – przez cały cykl kształcenia w technikum architektury krajobrazu realizowana jest powyższa innowacja pedagogiczna, gdzie uczniowie poszerzają swoją wiedzę z zakresu florystyki.

Po ukończeniu kształcenia uczniowie otrzymują CERTYFIKAT

(w języku polskim i angielskim) potwierdzający ich dodatkowe umiejętności zdobyte podczas realizacji innowacji.

MIEJSCA PRACY DLA ABSOLWENTA:

Typowymi miejscami pracy absolwenta są:

– jednostki opracowujące projekty zagospodarowania obiektów architektury krajobrazu
– jednostki realizacyjne i pielęgnujące obiekty architektury krajobrazu
– jednostki administracyjne sprawujące nadzór nad obiektami architektury krajobrazu
– jednostki administracji samorządowej /m.in. w wydziałach: geodezji i kartografii, ochrony

środowiska, kształtowania i pielęgnacji zieleni itp.
– w placówkach służb ochrony zabytków i ochrony przyrody
– u właścicieli obiektów krajobrazowych
– w szkółkach drzew, krzewów i roślin ozdobnych
– w szkolnictwie zawodowym /po ukończeniu studiów i specjalności nauczycielskiej

(zgodnie ze standardami kształcenia przygotowującego do zawodu nauczyciela).

STUDIA:

Po ukończeniu technikum absolwent ma możliwość podjęcia studiów na przykładowych kierunkach:

– architektura krajobrazu
– ogrodnictwo
– planowanie przestrzenne
– inżynieria środowiska oraz wiele innych

TECHNIK ARCHITEKTURU KRAJOBRAZU W ZŁOTYM POTOKU:

 • Jako jedyna szkoła w okolicy realizujemy zajęcia praktyczne na terenie naszej szkoły, nasi uczniowie nie dojeżdżają do prywatnych zakładów, szkółek czy Centrum Kształcenia Praktycznego, co pozwala zaoszczędzić czas i pieniądze.
 • Nie zamykamy się jednak na potencjalnych pracodawców i poprzez liczne wycieczki czy praktyki zawodowe współpracujemy z lokalnymi firmami prywatnymi czy instytucjami takimi jak: Nadleśnictwo Złoty Potok, Gmina Janów, Dąbrowa Zielona, Olsztyn.
 • Uczniowie mają również możliwość odbycia praktyk zagranicznych w ramach programu Erasmus Plus.
 • Staramy się rozwijać zainteresowania naszych uczniów poprzez zajęcia dodatkowe oraz poprzez udział w konkursach np. Ogólnopolskie Zawody Architektury Krajobrazu czy Ogólnopolski Konkurs Kreacje Przestrzeni gdzie docieramy często do finału i zdobywamy czołowe miejsca.
 • Należy pamiętać również, że ukończenie szkoły na kierunku Technik architektury krajobrazu jest równorzędne z uzyskaniem wykształcenia rolniczego, co w późniejszym etapie uprawnia do korzystania z dopłat Unijnych.
 • Certyfikat zawodowy z zakresu „SZTUKA UKŁADANIA KWIATÓW”

WIĘCEJ INFORMACJI O ZAWODZIE:

http://www.koweziu.edu.pl/pp_zawod.php?nr_zawodu=314202 (link)

ZAWÓD: TECHNIK HOTELARSTWA

KWALIFIKACJE ZAWODOWE:

T.11. Planowanie i realizacja usług w recepcji

T.12. Obsługa gości w obiekcie świadczącym usługi hotelarskie

CELE KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE:

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik hotelarstwa powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

1) prowadzenia działalności promocyjnej oraz sprzedaż usług hotelarskich;

2) rezerwowania usług hotelarskich;

3) wykonywania prac związanych z obsługą gości w recepcji;

4) przygotowywania jednostek mieszkalnych do przyjęcia gości;

5) przygotowywania i podawania śniadań w obiekcie świadczącym usługi hotelarskie;

6) przyjmowania i realizacji zamówień na hotelarskie usługi dodatkowe.

INNOWACJA:

W ramach INNOWACJI PEDAGOGICZNEJ „ELEMENTY OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ W HOTELARSTWIE” uczeń przyswoi wiedzę niezbędną podczas organizacji i prowadzenia akcji ratowniczej, rozwijać będzie zainteresowania podstawami pożarnictwa , ratownictwa i pracą strażaka oraz kształtować będzie gotowość niesienia pomocy zagrożonym i potrzebującym.

MIEJSCA PRACY DLA ABSOLWENTA:

 • Typowymi miejscami pracy absolwenta są obiekty bazy noclegowej takie jak: zakłady hotelarskie, ośrodki wypoczynkowe, zakłady uzdrowiskowe, pensjonaty, zajazdy,

a także współczesna baza ruchoma: promowa, kolejowa, lotnicza.

 • Technik hotelarstwa może być również zatrudniony w organach administracji samorządowej, związanych z usługami hotelarskimi, a także w branżowych organizacjach i stowarzyszeniach.
 • Może również prowadzić własną działalność gospodarczą w zakresie świadczenia usług hotelarskich.

STUDIA:

Po ukończeniu technikum hotelarstwa absolwent może kontynuować i doskonalić swoje kwalifikacje w ramach studiów licencjackich, magisterskich, podyplomowych w uczelniach wyższych na kierunku turystyka i rekreacja, hotelarstwo. Kierunki te prowadzone są najczęściej przez Wyższe Szkoły Zawodowe, Akademie Wychowania Fizycznego, Akademie Ekonomiczne.

TECHNIKUM HOTELARSTWA W ZŁOTYM POTOKU:

 • odbędziesz ciekawe praktyki w hotelach na terenie kraju i Europy (WŁOCHY)
 • praktyki w najlepszych hotelach 3*** i 4 ****
 • liczne konkursy i olimpiady tematyczne
 • perfekcyjne przygotowanie merytoryczne i praktyczne
 • poznasz ciekawych ludzi i ciekawe miejsca
 • Certyfikat zawodowy z zakresu „ELEMENTY OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ

W HOTELARSWIE”

WIĘCEJ INFORMACJI O ZAWODZIE:

http://www.koweziu.edu.pl/pp_zawod.php?nr_zawodu=422402 (link)

ZAWÓD: TECHNIK ORGANIZACJI REKLAMY

KWALIFIKACJE ZAWODOWE:

A.26. Sprzedaż produktów i usług reklamowych

A.27. Organizacja i prowadzenie kampanii reklamowej

CELE KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE:

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik organizacji reklamy powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

1) organizowania oraz prowadzenia sprzedaży produktów i usług reklamowych;

2) organizowania oraz prowadzenia kampanii reklamowej;

3) projektowania oraz wykonywania środków reklamowych.

INNOWACJA:

INNOWACJA PEDAGOGICZNA ,, FOTOGRAFIA W REKLAMIE”

Zajęcia w ramach realizacji innowacji pedagogicznej obejmują: obróbkę obiektów graficznych i zdjęć, tworzenie nowych obiektów przy użyciu dostępnego oprogramowania, projektowanie reklam z uwzględnieniem fotografii .

MIEJSCA PRACY DLA ABSOLWENTA:

Absolwent naszej szkoły kształcącej w zawodzie technik organizacji reklamy może podejmować pracę w pełnoprofilowych i specjalistycznych agencjach reklamowych jako:

– agent reklamowy (pracownik działu obsługi klienta)

– pracownik zespołu do spraw obsługi zlecenia (account manager)

– pracownik działu kreatywnego

– autor tekstów i sloganów (copywriter)

– projektant grafiki (art designer)

– pracownik działu produkcyjnego

– pracownik działu planowania publikacji

– pracownik działu badań rynkowych

– działach marketingu i reklamy przedsiębiorstw produkcyjnych i handlowych

– specjalista do spraw marketingu

– specjalista do spraw reklamy

– specjalista do spraw kontaktów z prasą i kształtowania opinii publicznej (public relations)

– biurach ogłoszeń środków masowego przekazu jako:

– pracownik biura reklamy

– przedstawiciel handlowy

STUDIA:

Po skończeniu szkoły absolwent może kontynuować kształcenie wybierając studia na wyższych uczelniach na kierunkach: marketing i reklama, grafika komputerowa, public relations, dziennikarstwo i komunikacja społeczna.

TECHNIK ORGANIZACJI REKLAMY W ZŁOTYM POTOKU:

Czy kiedykolwiek zastanawiałeś się:

Na czym polega fenomen Facebook-a?

Dlaczego filmy przerywane są reklamami?

Czym tak naprawdę kierujesz się kupując nowy model telefonu?

Dlaczego sportowcy tyle zarabiają?

Po co płacisz dwa razy tyle za koszulkę ze znanym logo?

 • W naszej szkole poznasz całą prawdę o reklamie, jej wpływie na Twoje decyzje, odkryjesz sposoby manipulacji stosowane w mediach. Będziesz swobodnie poruszał się w świecie nowoczesnego marketingu i wykorzystywał jego zasady w codziennym życiu. A przede wszystkim zdobędziesz zawód atrakcyjny na rynku pracy.
 • Wybierając ten kierunek będziesz umiał posługiwać się narzędziami stosowanymi

w przekazie reklamowym, nauczysz się obsługiwania programów graficznych,

niezbędnych do pracy w agencjach reklamowych i działach promocji, poznasz metody

i techniki perswazji w reklamach, współczesne strategie marketingowe, specyfikę

działań medialnych oraz najciekawsze kampanie reklamowe na świecie.

 • Zdobędziesz umiejętności konieczne do prowadzenia działań promocyjnych, tworzenia tekstów oraz zdjęć reklamowych.
 • Praktyki m.in. w agencjach reklamowych, działach marketingu i reklamy przedsiębiorstw, studiach grafiki komputerowej
 • Certyfikat zawodowy z zakresu „FOTOGRAFIA W REKLAMIE”

WIĘCEJ INFORMACJI O ZAWODZIE:

http://www.koweziu.edu.pl/pp_zawod.php?nr_zawodu=333906 (link)

Szkoła branżowa I stopnia

/dawniej Zasdnicza Szkoła Zawodowa/

ZAWÓD: KUCHARZ

KWALIFIKACJE ZAWODOWE:

T.6. Sporządzanie potraw i napojów

Absolwent może dodatkowo uzyskać dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie technik żywienia i usług gastronomicznych po ukończeniu kursu „Organizacja żywienia

i usług gastronomicznych” T.15. oraz uzyskania wykształcenia średniego.

CELE KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE:

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie kucharz powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

1) przechowywania żywności;

2) sporządzania potraw i napojów;

3) wykonywania czynności związanych z ekspedycją potraw i napojów.

MIEJSCA PRACY DLA ABSOLWENTA:

Typowymi miejscami pracy kucharza są wszelkiego rodzaju podmioty gospodarcze zajmujące się prowadzeniem działalności gastronomicznej, restauracje, kawiarnie, hotele, zakłady gastronomiczne, bary szybkiej obsługi, punkty małej gastronomi, jadłodajnie, gospody, zajazdy, szpitale, sanatoria, domy wypoczynkowe, szkoły , przedszkole, internaty, stołówki pracownicze. Kucharz może być zatrudniony również w przedsiębiorstwach zajmujących się produkcją wyrobów i półproduktów spożywczych.

WIĘCEJ INFORMACJI O ZAWODZIE:

http://www.koweziu.edu.pl/pp_zawod.php?nr_zawodu=512001 (link)

ZAWÓD: CUKIERNIK

KWALIFIKACJE ZAWODOWE:

T.4. Produkcja wyrobów cukierniczych

Absolwent może dodatkowo uzyskać dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie technik technologii żywności po potwierdzeniu dodatkowo kwalifikacji T.16. Organizacja i nadzorowanie produkcji wyrobów spożywczych oraz uzyskaniu wykształcenia średniego.

CELE KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE:

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie cukiernik powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

1) obsługiwania maszyn i urządzeń stosowanych w produkcji wyrobów cukierniczych;

2) sporządzania półproduktów cukierniczych;

3) sporządzania gotowych wyrobów cukierniczych;

4) dekorowania wyrobów cukierniczych.

MIEJSCA PRACY DLA ABSOLWENTA:

Typowymi miejscami pracy cukiernika są przedsiębiorstwa wytwarzające artykuły cukiernicze, ciasta, wyroby czekoladowe, lody, pieczywo cukiernicze. Ponadto cukiernik może pracować w barach, restauracjach przy wykonywaniu deserów, a także może prowadzić własną działalność gospodarczą.

WIĘCEJ INFORMACJI O ZAWODZIE:

http://www.koweziu.edu.pl/pp_zawod.php?nr_zawodu=751201 (link)

ZAWÓD: STOLARZ

KWALIFIKACJE ZAWODOWE:

A.13. Wytwarzanie wyrobów stolarskich

Absolwent dodatkowo uzyskać dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie technik technologii drewna po potwierdzeniu dodatkowo kwalifikacji A.50. Organizacja i prowadzenie procesów przetwarzania drewna oraz uzyskaniu wykształcenia średniego.

CELE KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE:

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie stolarz powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

1) wykonywania wyrobów z drewna i tworzyw drzewnych;

2) wykonywania prac związanych z obsługą oraz konserwacją maszyn i urządzeń stosowanych w stolarstwie;

3) wykonywania napraw, renowacji i konserwacji wyrobów stolarskich.

MIEJSCA PRACY DLA ABSOLWENTA:

Typowymi miejscami pracy stolarza są: stolarnie, fabryki mebli, pracownie konserwacji zabytków.

WIĘCEJ INFORMACJI O ZAWODZIE:

http://www.koweziu.edu.pl/pp_zawod.php?nr_zawodu=752205 (link)


SZKOŁA POLICEALNA

DLA DOROSŁYCH

ZAWÓD: OPIEKUN W DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ

TRYB KSZTAŁCENIA: ZAOCZNY

CZAS TRWANIA NAUKI: CZTERY SEMESTRY

KWALIFIKACJA:

Z.6. Świadczenie usług opiekuńczo-wspierających osobie podopiecznej

CELE KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE:

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie opiekun w domu pomocy społecznej powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

1) rozpoznawania i oceniania stanu funkcjonowania fizycznego, psychicznego i społecznego osoby podopiecznej;

2) opracowywania indywidualnego planu procesu pomocy i opieki dla osoby podopiecznej przebywającej w instytucji opiekuńczo-leczniczej, uwzględniającego poziom możliwości psychofizycznych osoby podopiecznej oraz zasoby instytucji;

3) sprawowania opieki nad osobą podopieczną niesamodzielną, niepełnosprawną lub przewlekle chorą oraz udzielanie jej wsparcia emocjonalnego;

4) utrzymywania sprawności i aktywizowanie podopiecznych we współpracy z zespołem terapeutycznym;

5) wspierania oraz motywowania osoby podopiecznej do podejmowania aktywnych form spędzania czasu wolnego umożliwiających samorealizację, rozwijających zainteresowania i usprawniających psychofizycznie oraz społecznie.

MIEJSCA PRACY DLA ABSOLWENTA:

Kształcenie praktyczne oraz zatrudnienie może odbywać się w:

 • całodobowych domach pomocy społecznej
 • zakładach opiekuńczo-leczniczych
 • jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej dziennego pobytu

OPIEKUN W DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ:

 • Oferta dla absolwentów szkół dających wykształcenie średnie, również bez zdanego egzaminu maturalnego.
 • Nauka w szkole trwa 2 lata (IV semestry), w tym czasie słuchacze mogą przystępować do organizowanych przez OKE egzaminów potwierdzających kwalifikacje wyodrębnione w zawodzie.
 • W trakcie nauki słuchacze odbywają praktyki zawodowe.
 • Zajęcia realizowane są w soboty i niedziele, średnio co dwa tygodnie. 
 • Tryb dostosowany dla osób pracujących

Dokumenty rekrutacyjne

WIĘCEJ INFORMACJI O ZAWODZIE:

http://www.koweziu.edu.pl/pp_zawod.php?nr_zawodu=341203 (link)

ZAWÓD: FLORYSTA

TRYB KSZTAŁCENIA: ZAOCZNY

CZAS TRWANIA NAUKI: DWA SEMESTRY

KWALIFIKACJE:

R.26. Wykonywanie kompozycji florystycznych

Uzyskanie dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe, po zdaniu egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie FLORYSTA

CELE KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE:

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie florysta powinien być przygotowany do

wykonywania następujących zadań zawodowych:

1) projektowania dekoracji roślinnych;

2) wykonywania dekoracji roślinnych;

3) aranżacji florystycznego wystroju wnętrz oraz otwartej przestrzeni.

MIEJSCA PRACY DLA ABSOLWENTA:

Typowymi miejscami pracy absolwenta są:

– duże kwiaciarnie systemowe

– kwiaciarnie średniej wielkości

– pracownie florystyczne

– hurtownie florystyczne

FLORYSTA W ZŁOTYM POTOKU:

 • Zespół szkół w Złotym Potoku już od pięciu lat prowadzi kształcenie w zawodzie FLORYSTA. Możemy pochwalić się doskonale przygotowaną kadrą dydaktyczną dla której florystyka to pasja.
 • Dysponujemy dwoma pracowniami gdzie odbywa się kształcenie na tym kierunku, pracownia kształcenia teoretycznego i odremontowana pracownia kształcenia praktycznego przygotowana pod standardy wymagań egzaminacyjnych.
 • W naszej szkole zajęcia odbywają się w nielicznych grupach, gdzie prowadzący ma czas dla każdego.
 • W ramach zajęć organizowane są wyjazdy na liczne pokazy florystyczne. Poprzez współpracę szkoły z lokalnymi gminami słuchacze mają możliwość wystawić swoje prace na okazjonalnych targach czy kiermaszach.

Dokumenty rekrutacyjne

WIĘCEJ INFORMACJI O ZAWODZIE:

http://www.koweziu.edu.pl/pp_zawod.php?nr_zawodu=343203 (link)

ZAWÓD: TECHNIK RACHUNKOWOŚCI

TRYB KSZTAŁCENIA: ZAOCZNY

CZAS TRWANIA NAUKI: CZTERY SEMESTRY

KWALIFIKACJE:

A.36. Prowadzenie rachunkowości
A.65. Rozliczanie wynagrodzeń i danin publicznych

CELE KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE:

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik rachunkowości powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

1) prowadzenia rachunkowości;

2) rozliczania danin publicznych;

3) rozliczania wynagrodzeń;

4) rozliczania składek pobieranych przez ZUS;

5) prowadzania analizy finansowej.

MIEJSCA PRACY DLA ABSOLWENTA:

 • biurach rachunkowych,
 • towarzystwach ubezpieczeniowych,
 • dziale finansowo- księgowym przedsiębiorstw, 
 • urzędach skarbowych, 
 • bankach.

TECHNIK RACHUNKOWOŚCI W ZŁOTYM POTOKU:

 • Oferta dla absolwentów szkół dających wykształcenie średnie, również bez zdanego egzaminu maturalnego.
 • Nauka w szkole trwa 2 lata (IV semestry), w tym czasie słuchacze mogą przystępować do organizowanych przez OKE egzaminów potwierdzających kwalifikacje wyodrębnione w zawodzie.
 • W trakcie nauki słuchacze odbywają praktyki zawodowe.
 • Kierunek stworzony dla osób, które chcą powiązać swoją przyszłość zawodową

z pracą w dziale finansowym, księgowym i ekonomią.

 • Zajęcia realizowane są w soboty i niedziele, średnio co dwa tygodnie. 

Tryb dostosowany dla osób pracujących.

Dokumenty rekrutacyjne

WIĘCEJ INFORMACJI O ZAWODZIE:

http://www.koweziu.edu.pl/pp_zawod.php?nr_zawodu=431103 (link)

ZAWÓD: TECHNIK USŁUG POCZTOWYCH I FINANSOWYCH

TRYB KSZTAŁCENIA: ZAOCZNY

CZAS TRWANIA NAUKI: DWA SEMESTRY

KWALIFIKACJE:

A.66. Świadczenie usług pocztowych, finansowych i kurierskich oraz w zakresie

obrotu towarowego

A.67. Wykonywanie zadań rozdzielczo-ekspedycyjnych w usługach pocztowych

i kurierskich

CELE KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE:

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik usług pocztowych i finansowych powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

1) przyjmowania, przewozu, doręczania i wydawania przesyłek pocztowych i kurierskich;

2) prowadzenia promocji i aktywnej sprzedaży towarów i usług świadczonych przez operatora;

3) wykonywania czynności rozdzielczo-ekspedycyjnych oraz prowadzenia dokumentacji;

4) prowadzenia obrotu pieniężnego i usług bankowych.

MIEJSCA PRACY DLA ABSOLWENTA:

Technik usług pocztowych i finansowych może być zatrudniony min.

w przedsiębiorstwach świadczących usługi pocztowe, finansowe, kurierskie, logistyczna, handlowe i kolportażowe.

Dokumenty rekrutacyjne

WIĘCEJ INFORMACJI O ZAWODZIE:

http://www.koweziu.edu.pl/pp_zawod.php?nr_zawodu=421108 (link)


KURSY KWALIFIKACYJNE

 

R.21. Projektowanie, urządzanie i pielęgnacja roślinnych obiektów architektury krajobrazu; technik architektury krajobrazu 314202 

 

R.22. Organizacja prac związanych z budową oraz konserwacją obiektów małej architektury krajobrazu; technik architektury krajobrazu 314202

 

T.6. sporządzanie potraw i napojów; technik żywienia i usług gastronomicznych 343404

 

T.11. planowanie i realizacja usług w recepcji; technik hotelarstwa 422402