Menu

Dzień: 6 czerwca 2015

Seminarium Poświęcone Edukacji Matematycznej

W dniu 6 czerwca 2015 r. wziąłem udział w Interdyscyplinarnym Seminarium Poświęconym Edukacji Matematycznej, przeprowadzonym w Instytucie Matematyki Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie oraz Grupę Robocza SNM „Matematyka i Komputery”. Tematyką Seminarium było zastosowanie programu GeoGebra w nauczaniu i uczeniu się […]