Menu

Seminarium Poświęcone Edukacji Matematycznej

W dniu 6 czerwca 2015 r. wziąłem udział w Interdyscyplinarnym Seminarium Poświęconym Edukacji Matematycznej, przeprowadzonym w Instytucie Matematyki Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie oraz Grupę Robocza SNM „Matematyka i Komputery”.

Tematyką Seminarium było zastosowanie programu GeoGebra w nauczaniu i uczeniu się matematyki.

Program spotkania obejmował wykład gościa specjalnego dr Katarzyny Winkowskiej-Nowak oraz 3 bloki zajęć warsztatowych, które poprowadzili:

dr Agnieszka Kowalska
dr Bronisław Pabich
dr Tadeusz Ratusiński
Małgorzata Zbińkowska
Marek Janasz
Marzena Płachciok
Leszek Wojtasik

 

Wykłady, zajęcia i ćwiczenia były bardzo interesujące. Można było z pomocą najlepszych specjalistów w Polsce pogłębić swoje umiejętności. Tak jak pozostali uważam, że był to pożyteczny sposób spędzenia długiego weekendu 🙂

Jacek Bryła, nauczyciel matematyki

 

budynek Uniwersytetu Pedagogicznego

 

Instytut Matematyki

 

 

 

wykład dr Katarzyny Winkowskiej-Nowak

 

 

 

krótka przerwa na kawę

 

widok 3D programu

 

zajęcia prowadzi dr Bronisław Pabich, jeden z twórców e-podręcznika do matematyki

 

 

zajęcia z zastosowania widoku CAS

 

 

 

30’C, powrót do domu, jutro maraton rowerowy pod Łodzią