Menu

Mikołajkowy wyjazd klasy II TŻiUG do Cinema City

4 grudnia klasa II TŻiUG pod opieką wychowawcy – Jolanty Walaszczyk pojechała do Cinema City do Częstochowy na film p.t. „Listy do M. 3”

Listy do M. 3 to polska komedia romantyczna w reżyserii Tomasza Koneckiego. Film jest kontynuacją filmu Macieja Dejczera z 2015 roku.

Celem wycieczki było przede wszystkim: kształtowanie wrażliwości estetycznej poprzez aktywny odbiór sztuki filmowej, kształtowanie nawyków kulturalnego zachowania się w miejscach publicznych a przede wszystkim integracja uczniów i wzmocnienie więzi koleżeńskiej.

Film bardzo nam się podobał. A na koniec, co niektórym z nas, popłynęły nawet łzy szczęścia.

Polecamy!

Jolanta Walaszczyk