Menu

Szkolenie z zakresu profilaktyki uzależnień

Uczniowie klasy I, II i III Zespołu Szkół im. Władysława Szafera w Złotym Potoku wzięli udział w zajęciach z zakresu Profilaktyki uzależnień, które zostały zorganizowane przez Starostwo Częstochowskie.
Zajęcia prowadzone były w formie wykładowo – pogadankowej i trwały
2 godziny lekcyjne.
Tematyka zajęć dotyczyła korzyści i strat związanych z uzależnieniem, faktów i mitów w temacie różnych substancji psychoaktywnych, dopalaczy. Uczniowie mogli dowiedzieć się również czym jest uzależnienie oraz poznać fazy rozwoju uzależnienia

Celem szkolenia było podniesienie poziomu adekwatnej wiedzy dotyczącej konsekwencji używania substancji psychoaktywnych oraz mechanizmu uzależnienia od substancji psychoaktywnych. Charakterystyka zachowań ryzykownych związanych z używaniem substancji psychoaktywnych wśród młodzieży z wyszczególnieniem negatywnych konsekwencji oraz nauka i utrwalenie podstawowych umiejętności społecznych, jako czynników chroniących w przeciwdziałaniu uzależnieniom.

Jolanta Walaszczyk