Menu

Dzień: 17 grudnia 2017

Stypendium Prezesa Rady Ministrów za wybitne osiągnięcia w nauce w roku szkolnym 2016/2017

  W dniu 7 grudnia 2017 r. w auli Zespołu Poklasztornego Parafii św. Zygmunta w Częstochowie, odbyła się uroczystość wręczenia Stypendium Prezesa Rady Ministrów za wybitne osiągnięcia w nauce w roku szkolnym 2016/2017. Stypendium otrzymują najlepsi uczniowi szkół ponadgimnazjalnych z […]