Menu

Stypendium Prezesa Rady Ministrów za wybitne osiągnięcia w nauce w roku szkolnym 2016/2017

 

W dniu 7 grudnia 2017 r. w auli Zespołu Poklasztornego Parafii św. Zygmunta w Częstochowie, odbyła się uroczystość wręczenia Stypendium Prezesa Rady Ministrów za wybitne osiągnięcia w nauce w roku szkolnym 2016/2017. Stypendium otrzymują najlepsi uczniowi szkół ponadgimnazjalnych z terenu objętego nadzorem pedagogicznym Delegatury w Częstochowie Kuratorium Oświaty w Katowicach.

W zaszczytnym gronie 52 uczniów wyróżnionych znalazła się Agata Teperska uczennica klasy maturalnej technikum żywienia i usług gastronomicznych z Zespołu Szkół im. Władysława Szafera w Złotym Potoku. Uczennica z rąk Wicewojewody Śląskiego Mariusza Trepki odebrała list gratulacyjny

Składamy serdeczne gratulacje i dołączamy życzenia wszelkiej pomyślności i sukcesów w rozwijaniu zainteresowań i talentów! 

Katarzyna Kowacka