Menu

y_min i y_max funkcji kwadratowej – interaktywny aplet Geogebry

Kolejne dwa interaktywne aplety przeznaczone do samodzielnej pracy przy temacie lekcji „y_min i y_max funkcji kwadratowej w przedziale”. Zagadnienie obecnie realizuje klasa II.

 

 

 

 

życzę twórczej pracy, nauki i zabawy

nauczyciel matematyki

Jacek Bryła