Menu

KKZ

Harmonogram zjazdów  dla kwalifikacyjnego kursu zawodowego T.11 2018/2019

  Wrzesień Październik Listopad Grudzień Styczeń
Data 15 16 29 30 6 7 27 28 9 10 16 17 18 1 2 7 8 9 15 16 12 13 19 20 26 27
Przedmioty                                                    
P.dz.gas. 4 4 4 4
Bhp 2 4 4 4 4
Niem. zaw. 4 4 4 4 4
Kom.per 2 2 2 4
Org prac 2 4 4
Podst hot 4 4 4 4
Mark usł 4 4 4 4 4 4
Zas żyw. 2 2 2 2
Praw i e. 2 2 4 4 4
R.usł t.11 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
Obs g t.11 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4  
                                                           

 

  Luty Marzec Kwiecień Maj      Czerwiec
Data 2 3 9 10 2 3 16 17 30 31 6 7 12 13 14 27 28 11 12 18 19 1 2 8
Przedmioty                                                
P.dz.gas. 2 4  
Bhp 2 2
Niem. zaw. 3 4   4
Kom.per 2 3
Org prac 4 4 2
Podst hot 4 4 4 4 4 4 4 4 4
Mark usł 4 2 2  
Zas żyw. 2 2 2 2   2 2
Praw i e. 4 4 4 4 4 4
R.usł t.11 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
Obs g t.11 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
                                                     

 

P.dz.gas.  – podstawy  działalności gospodarczej kT.11 – 22 godz.
Bhp – bezpieczeństwo i higiena pracy kT.11- 22 godz.
Niem. zaw. – język niemiecki zawodowy kT.11  – 31 godz.
Kom.per-  kompetencje personalne i społeczne kT.11 – 15 godz.
Org prac – organizacja pracy zespołu kT.11 –20 godz.
Podst hot- podstawy hotelarstwa kT.11.- 52 godz.
Mark usł – marketing usług hotelarskich k T.11 – 32 godz.
Zas żyw.- zasady żywienia i technologia gastronomiczna kT.11- 20 godz.
Praw i e. – prawo i ekonomika w hotelarstwie k T.11. – 40 godz.
R.usł t.11 – rezerwacja usług hotelarskich kT.11 – zajęcia praktyczne – 156 godz.
Obs g t.11 – obsługa gości przyjeżdżających i wyjeżdżających kT.11 – zajęcia praktyczne – 156 godz.