Menu

Patron szkoły

Patron szkoły
Władysław Szafer

(ur. 23 lipca 1886 w Sosnowcu, zm. 16 listopada 1970) – polskibotanik, profesor UJ (w latach 19361938 rektor UJ), dyrektor krakowskiego Ogrodu Botanicznego, wieloletni dyrektor Instytutu Botaniki UJ. Gdy w czasie okupacji niemieckiej zamieniono Instytut w placówkę niemiecką „Botanische Anstalten”, zwolniony ze stanowiska Władysław Szafer pełnił funkcję rektora tajnego Uniwersytetu Jagiellońskiego, po wojnie znów objął stanowisko dyrektora Instytutu, a jednocześnie od 1953 był twórcą i dyrektorem Zakładu (dziś Instytutu) Botaniki PAN. Członek PAU i PAN, honorowy członek Międzynarodowej Unii Ochrony Przyrody i jej Zasobów.

Zajmował się ochroną przyrody, florystyką, paleobotaniką, geografią roślin. Był twórcą polskiej szkoły paleobotanicznej, współtwórcąpolskich parków narodowych, m.in. Białowieskiego,Pienińskiego,Babiogórskiego, Ojcowskiego i Tatrzańskiego oraz parków nadmorskich, inicjatorem sprowadzenia żubrów ze Szwecji do Puszczy Białowieskiej. Autor około 700 publikacji, z czego 473 pozycji dotyczy ochrony przyrody.

Ukończył Szkołę Powszechną w Mielcu. Naukę kontynuował wGimnazjum im. Konarskiego w Rzeszowie. W 1905 rozpoczął studia botaniczne na uniwersytecie w Wiedniu, a od 1909kontynuował je na Uniwersytecie Lwowskim (1910 doktorat z botaniki). 19111912 studia z zakresu gleboznawstwa i dendrologii na Uniwersytecie w Monachium i w Wiedniu. Od1912 wykłada w Wyższej Szkole Lasowej we Lwowie. W 1914wstąpił jako podoficer do polskiego Legionu Wschodniego, po odmowie złożenia przysięgi cesarzowi zdegradowany i wcielony do armii austriackiej. Od 1917 do 1939 wykładowca na Uniwersytecie Jagiellońskim, od 1920 profesor zwyczajny i członek PAU. Doktor honoris causa Uniwersytetu Jagiellońskiego, UMCS w Lublinie i Uniwersytetu Karola w Pradze, członek Royal Society w Edynburgu, Duńskiej Królewskiej Akademii Nauk i Literatury, Fińskiej AN i Niemieckiej Akademii Przyrodników w Halle. Członek honorowy Międzynarodowej Unii Ochrony Przyrody i jej Zasobów.

Był autorem i współautorem następujących publikacji:

  • Flora polska

  • Rośliny polskie

  • Ogólna geografia roślin

  • Zarys paleobotaniki

  • Szata roślinna Polski

  • Zarys historii botaniki w Krakowie

  • Wspomnienia przyrodnika

 

Imieniem Władysława Szafera nazwanych jest wiele ulic m.in. w:Szczecinie, Wrocławiu, Mielcu, Łodzi, Krakowie, Szczecinku,Chrzanowie. Od 1986 jego imię nosi Instytut Botaniki PAN w Krakowie.

popiersie Patrona w Szkole

Profesor Władysław Szafer, Dr Eugeniusz Panow i Profesor Jan Nowak przy szybie w Staruni.
(S.W. Alexandrowicz, Starunia i badania czwartorzędu w tradycji i inicjatywach PAU.)