Menu

Praktyki zawodowe

Harmonogram praktyk zawodowych

w roku szkolnym 2018/2019

Klasa/Szkoła

Wymiar

Termin

III klasa technikum żywienia

i usług gastronomicznych

4 tygodnie

od 01 października do 26 października 2018r.

KKZ technik hotelarstwa

4 tygodnie

I lub II semestr

Florysta

4 tygodnie

I lub II semestr