Menu

Zebrania

Kolejne zebranie dla Rodziców odbędzie się

3 grudnia o godz. 17.00,

na które serdecznie zapraszamy szanownych Rodziców i Opiekunów.